Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR303 KLASİK DÖNEM OSMANLI TARİHİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı Fatih Sultan Mehmed'den başlayarak 16. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı siyasi tarihi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : 1451-1603 yılları arasında Osmanlı siyasi tarihi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı 1300-1923, İstanbul 2014; Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1, İstanbul 2016; Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye 2, İstanbul 2015; Feridun Emecen, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları 1, İstanbul 2018; Feridun Emecen, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları 2, İstanbul 2019; Feridun Emecen, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi 1300-1600, İstanbul 2015.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Osmanlı Devletinin bir dünya gücü haline gelişini açıklayabilir.
  • 2 Osmanlı Devletinin Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna yönelik deniz politikalarını açıklayabilir.
  • 3 Osmanlı Devletinin doğu politikalarını ve buna bağlı olarak içeride takip edilen siyaseti açıklayabilir.
  • 4 Osmanlı Devletinin Orta Avrupa'nın egemenliği için önce Sırplar ve Macarlarla, sonra Habsburglarla giriştiği mücadeleleri açıklayabilir.
  • 5 Osmanlı Devletinde 16. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal ve ekonomik karışıklıkları izah edebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Fatih Sultan Mehmed ve dönemi (1444-1446 ilk taht dönemi, tahta ikinci kez çıkışı ve İstanbul'un fethi)
2.Hafta *Fatih Sultan Mehmed ve dönemi (Sırplar, Arnavutlar ve Eflak üzerine seferler, Venedik ile savaş)
3.Hafta *Fatih Sultan Mehmed ve Dönemi (Karamanoğulları ile mücadeleler, Trabzonun fethi, Otlukbeli Savaşı)
4.Hafta *II. Bayezid ve dönemi (Cem Sultan olayı, Memluklar ve Venediklilerle savaş, Morada fetihler)
5.Hafta *II. Bayezid ve dönemi (doğuda Safevi tehdidi, Şahkulu isyanı, Selim'in taht için harekete geçişi)
6.Hafta *Yavuz Sultan Selim ve dönemi (Selim'in taht mücadelesi, Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye savaşları)
7.Hafta *Kanuni Sultan Süleyman ve dönemi (1520-1532)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kanuni Sultan Süleyman ve dönemi (Orta Avrupa ve Akdeniz'deki mücadeleler)
10.Hafta *Kanuni Sultan Süleyman ve dönemi (İran üzerine seferler, Hint Okyanusunda Portekizlilerle mücadele)
11.Hafta *Kanuni Sultan Süleyman ve dönemi (Oğulları arasındaki mücadeleler, Zigetvar Seferi ve Kanuni döneminin genel bir panoraması)
12.Hafta *II. Selim ve saltanatı (Kıbrısın fethi, İnebahtı yenilgisi ve Tunusun fethi)
13.Hafta *III. Murad ve saltanatı (1578-90 Osmanlı-Safevi Savaşı ve Habsburglarla 1593'te savaşın başlaması)
14.Hafta *III. Mehmed ve saltanatı (1593-1606 Osmanlı-Habsburg Savaşı, Eğri Kalesinin fethi, Haçova Savaşı)

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Toplam : 123,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00