Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR303 KLASİK DÖNEM OSMANLI TARİHİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı Osmanlı Devletinin kurulduğu dönemde siyasi ortam, Bizans ve diğer Anadolu Beylikleriyle mücadele, Rumeli’ne geçiş, Fetret Devri, Anadolu ve Rumeli’de Osmanlı birliğinin sağlanması ve İstanbul’un fethi’ni öğrenciye öğretmektir.
Dersin İçeriği : Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükseliş sebepleri, Rumeli’ye tavattun etmesi, Osmanlı kurumları, fetret devri, Sırplar ve Macarlarla mücadele ve Bizans Devletinin sona edilerek İstanbul’un fethi ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, c.1, İstanbul 2004. JORGA, N., Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli, c. 1-2, İstanbul 2005. HAMMER PURGSTALL, Joseph Von, Osmanlı Devleti Tarihi, c.1-4, İstanbul 1983. UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c.2, Ankara 2011. ZİNKEİSEN, J. Wilhelm, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli, c.1-3, İstanbul 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 14. yüzyılın başında Anadolu’daki siyasi durumu açıklayabilir
  • 2 Osmanlıların Rumeli’yi tavattun tutmasını açıklayabilir
  • 3 Fetret Devrini açıklayabilir
  • 4 Macarlara ve Haçlılara karşı Rumeli’de kazanılan savaşları açıklayabilir
  • 5 İstanbul’un fethini açıklayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı devletinin kuruluşu sırasında Bitinya bölgesi ve Bizans Devletinin genel durumu
2.Hafta *I. Osman Dönemi
3.Hafta *Orhan Gazi Dönemi
4.Hafta *Gazi Murad Hüdavendigar Dönemi
5.Hafta *Yıldırım Bayezid Dönemi
6.Hafta *Ankara Savaşı ve Timurlular
7.Hafta *Fetret Devri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çelebi Mehmed ve Osmanlı birliğinin sağlanması
10.Hafta *II. Murad Dönemi
11.Hafta *II. Murad’ın İstanbul Kuşatması
12.Hafta *Varna Savaşı
13.Hafta *II. Kosova Savaşı
14.Hafta *II. Mehmed Dönemi
15.Hafta *İstanbul’un Fethi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Vize 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00