Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR301 OSMANLI TARİH METİNLERİ III 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlıca tarihi belgelerin(ferman, berat, nişan vs.),Osmanlı kroniklerinden seçme metinlerin okunması, transkript edilmesi ve tahlil edilerek bilimsel çalışmalarda kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve aynı zamanda Osmanlıca elyazısı çeşitlerinin (rik’a ve dîvânî, ta’lîk, nesih) öğretilmesi hedeflenmektedir
Dersin İçeriği : Farklı yüzyıllardan örnek Osmanlıca tarihi metinlerin okunmasını, tahlil edilmesini ve Arapça ve Farsça unsurların Osmanlıcada kullanımını ve çeşitli yazı çeşitlerinin öğrenimini kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1 Yılmaz Kurt, Osmanlıca II, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2001. 2 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, Kubbealtı Yayınları., İstanbul, 1990. 3 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 2000. 4 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lugat, İstanbul, 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, anlatma, tekrar, grup çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Osmanlıca tarihi belge çeşitlerini (ferman, berat, nişan, vs.) tanimlar
  • 2 Osmanlıca tarihi belge çeşitlerinde yer alan elkab, dua ve diğer sembolleri tanır.
  • 3 Osmanlıca tarihi belgeleri kullanma becerisini geliştirir.
  • 4 Osmanlıca tarihi belgeleri bilimsel çalışmalarda kullanir
  • 5 Osmanlıca tarihi belgeler içerisindeki Hicrî ve Rûmî tarihlerin Milâdî tarihe çevirisini yapar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Kanunnameleri hakkında bilgi ve örnek matbû metinlerin okunması ve değerlendirilmesi.
2.Hafta *Şer'iyye sicilleri hakkında bilgi ve örnek matbû' metinlerin okunması ve değerlendirilmesi.
3.Hafta *Ferman, berat, buyuruldu vs. yazı türlerine ait örnek matbû\' metinlerin okunması ve değerlendirilmesi
4.Hafta *Osmanlıca yazı çeşitlerinin tanıtımı: Ta\'lîk hattı. Osmanlıca tarihi belge ve metinlerden örneklerin okunması
5.Hafta *Ta'lîk hattı ile yazılmış metinlerin okunması ve değerlendirilmesi. Osmanlıca tarihi belge ve metinlerden örneklerin okunması.
6.Hafta *Osmanlı yazı çeşitlerinin tanıtımı: Nesih hattı.
7.Hafta *Nesih hattı ile yazılmış belgelerin okunması ve değerlendirilmesi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Osmanlıca yazı çeşitlerinin tanıtımı: Divânî hattı.
10.Hafta *Divânî hattı ile yazılmış belgelerin okunması ve değerlendirilmesi
11.Hafta * Osmanlı tarihine ilişkin seçme matbû' metinlerin okunması ve değerlendirilmesi.
12.Hafta * Osmanlı tarihine ilişkin seçme el yazısı belgelerin okunması ve değerlendirilmesi
13.Hafta * Osmanlı tarihine ilişkin seçme el yazısı belgelerin okunması ve değerlendirilmesi
14.Hafta *Hicrî ve Rûmî takvim çevirme ile ilgili alıştırmalar
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00