Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR216 TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti’nin söz konusu şehir devletleriyle ilişkileri 16. yüzyılda en üst seviyesine çıkmıştır. 17. yüzyılda ise Osmanlı dönemi Türk-İtalyan ilişkilerinde büyük bir gerileme yaşanmış, üstelik dostane ilişkiler yerini daha ziyade uzun süreli deniz savaşları ve korsan mücadelelerine bırakmıştır. Dersin amacı öğrencilere Osmanlı-İtalyan ilişkilerinde yaşanan askeri-siyasi münasebetler dışında sanatsal ve kültürel ilişkileri de vermektir.
Dersin İçeriği : Bu derste ilk dönemin devamı olarak Osmanlı Devleti'nin Venedik, Floransa, Papalık gibi İtalyan şehir devletleriyle diplomatik, askeri, kültürel ve ticari ilişkileri işlenecektir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Tommaso Bertelé, Venedik ve Kostantiniyye: Tarihte Osmanlı-Venedik İlişkileri, Çev. Mahmut H. Şakiroğlu, Kitap Yayınevi, İstanbul 2012 - Turan, Şerafettin, Türkiye-İtalya İlişkileri I Selçuklular’dan Bizans’ın Sona Erişine, Ankara 2000 -Tayyib Gökbilgin, “Yeni Belgelerin Işığı Altında Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı-Venedik Münasebetleri”, Kanunî Armağanı, Ankara 2001 -Lucette Valensi, Venedik ve Bâb-ı Âli, Despot’un Doğuşu, Çeviri ve Önsöz: A. Turgut Arnas, İstanbul 1994 -Cardini, Franco, Europe and Islam, Blackwell Publishing 2001 -Relazioni Turco-Italiane attraverso la storia, Ankara, 23-25 Settembre 1993, Ankara 1994 -Concina, Ennio, Il Doge e il Sultano; Mercatura, arte e relezioni nel primo ’500 (Doç ve Sultan: 16. Yüzyıl Başlarında Ticaret, Sanat ve İlişkiler), Çev. Sema Postacıoğlu Banon, Roma (t.y.) - Köse, M. Ziya, Osmanlı Devleti ve Dubrovnik İlişkileri 1500-1600, Doğu Akdeniz’de Casuslar ve Tacirler, İstanbul 2009 -Köse, M. Ziya, 1600-1630 Osmanlı Devleti ve Venedik, Akdeniz’de Rekabet ve Ticaret, İstanbul 2010 - Kate Fleet, Erken Osmanlı Dönemince Türk Ceneviz Ticareti, İstanbul 2009
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik-sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Avrupa'da yaşanan siyasi ve askeri gelişmelerin Türk-İtalyan ilişkilerine etkisini analiz edebilme
  • 2 İtalya savaşlarının Osmanlı-İtalya ilişkilerine yansımasını kavrayabilir
  • 3 Kanuni dönemi gelişmelerinin Venedik- Floransa ve Cenova ile ilişkilere yansımasını kavrayabilir
  • 4 16. yüzyılda Osmanlı-Venedik savaşlarını açıklayabilir
  • 5 Sonraki yüzyıllarda Osmanlı-İtalya ilişkilerinin geçirdiği değişimi analiz edebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı-Venedik ve Osmanlı-Floransa ilişkileri
2.Hafta *Osmanlı Devleti ve Papalık
3.Hafta *Malta'dan İnebahtı’ya Osmanlı Devleti ve İtalyan şehir devletleri
4.Hafta *16. yüyılın son çeyreğinde Türk-İtalyan ilişkileri
5.Hafta *16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı-Toskana diplomatik ilişkileri
6.Hafta *17. yüzyılda Osmanlı Ülkesi ve İtalya
7.Hafta *Ma’noğlu Fahreddin İsyanı bağlamında Osmanlı-Toskana İlişkileri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Girit Savaşları ve Venedik’le münasebetler
10.Hafta *Elçiler, diplomasi ve antlaşmalar
11.Hafta *İtalya'da Türkler: elçiler ve tüccarlar
12.Hafta *18. yüzyılda İtalya'da siyasi durum
13.Hafta *18. yüzyılda Osmanlı-İtalya ilişkileri
14.Hafta *İtalya'da Türk tasavvuru ve Osmanlı kaynaklarında İtalyan şehir devletleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 119,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00