Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR210 KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı kuruluş devri ile ilgili olarak tarih yazıcılığında ele alınan sorun ve problematikleri tartışmak
Dersin İçeriği : Birincil kaynaklar ve modern araştırmalar ışığında Osmanlı devletinin kuruluş süreci, gelişmesinin arkasındaki dinamikler, öteki beylikler karşısında beyliğin mahiyeti ve gelişimi üzerindeki tartışmalar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İnalcık, H. (2003) Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ. Çev. Ruşen Sezer, İstanbul. Özel, O. ve Öz, M. (haz.) (2000) Söğüt'ten İstanbul'a, Ankara. Imber, C. (1990) The Ottoman Empire, 1300-1481, İstanbul. Kafadar, C.(1995) Between Two Worlds, Berkeley. Köprülü, M. F. (1980) Osmanlı imparatorluğunun Kuruluşu, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Face to face

  • 1 Osmanlı kuruluş devri ile ilgili olarak tarih yazıcılığında ele alınan sorun ve problematikleri tanır,
  • 2 Kuruluş dönemi kaynaklarının mahiyetini tanır,
  • 3 Beyliğin kurucularının sosyal ve siyasî kimlik ve konumlarını açıklar,
  • 4 Beyliğin niteliği ve çevresindeki siyasî güçlerle ilişkilerini kavrar,
  • 5 Beylikten devlete geçiş sürecinin çeşitli boyutlarını analiz eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *13. yüzyılda Anadolu: Siyaset-Toplum ve Ekonomi
2.Hafta *Osmanlı kuruluş dönemine dair tarih yazıcılığı
3.Hafta *Gibbons'tan Köprülü ve Wittek'e Osmanlı Devletinin kuruluşu meselesi
4.Hafta *1980'lerden Günümüze yeni tartışmalar: Lindner'den İnalcık, Kafadar ve Lowry'ye
5.Hafta *Kritik mesele: Gaza tezi, dayanakları ve zaafları
6.Hafta * Oğuz Geleneği ve Osmanlılar
7.Hafta * Kuruluş sürecinde Bizans etkileri meselesi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *İlhanlılar ve Osmanlılar
10.Hafta *Stratejik konum ve Beylik
11.Hafta * Balkanların Önemi
12.Hafta *Osmanlılar ve Diğer Beylikler
13.Hafta *İttifaklar ve düşmanlıklar
14.Hafta *Devletleşmenin aşamaları
15.Hafta *Kuruluş meselesinin genel değerlendirmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 130,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00