Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR208 BİZANS TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Gerek Ortaçağ tarihinin başlıca devletlerinden biri olması, gerekse de Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Bizans İmparatorluğu’yla ilgili öğrencilere bilgi verme
Dersin İçeriği : Bu derste Bizans’ın Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularıyla ilişkileri ve Anadolu’nun fethi, Bizans ve Osmanlı arasında gelişen olaylar ve İstanbul’un fethiyle Bizans İmparatorluğu’nun sona erişi, Bizans hukuku, idari sistemi ve sanatı incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, Ankara. M. V. Levtchenko, Bizans Tarihi, Çev. E. Berktay, Milliyet Yay. İstanbul. John Haldon, Bizans Tarih Atlası, Çev. Ali Özdamar, Kitap yayınevi, İstanbul. Bizans Tarihi, Ed. Levent Kayapınar, 4. Baskı, 2015.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Bizans devletiyle Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ilişkileri açıklayabilecek,
  • 2 Haçlı Seferleri’nin ortaya çıkışını, Bizans ve İslam dünyasına etkilerini ve Anadolu’nun İslamlaşmasını açıklayabilecek,
  • 3 Osmanlı devletinin ortaya çıkışı ve Bizans devletiyle ilişkilerini ve onu sonlandırmasını açıklayabilecek,
  • 4 Roma ve Bizans hukukunun kaynaklarını ve gelişimini açıklayabilecek,
  • 5 Bizans sanatının erken, orta ve geç dönemdeki genel özelliklerini mimari, resim sanatı ve el sanatları örnekleriyle tanımlayabilecek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bizans ve Büyük Selçuklu Devleti
2.Hafta *Haçlı Seferleri ve Bizans
3.Hafta *Anadolu’nun fethi
4.Hafta *Anadolu Selçukluları ve Bizans
5.Hafta *Paleologoslar döneminde Bizans
6.Hafta *Bizans’ta iç savaşlar
7.Hafta *Bizans’ın son yılları ve İstanbul’un fethi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Roma hukukunun Bizans hukukuna etkisi
10.Hafta *Bizans hukukunun kaynakları
11.Hafta *Bizans hukuk sisteminde aile kurumu
12.Hafta *Bizans siyasi kurumları
13.Hafta *Bizans merkezi yönetim teşkilatı
14.Hafta *Bizans erken ve orta dönem sanatı
15.Hafta *Bizans geç dönem sanatı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 4,00 4,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 4,00 4,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00