Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR206 SELÇUKLULAR II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin Türkiye Selçuklu Devleti siyasî tarihini özetleyebilme, Türkiye Selçuklu tarihinin kaynaklarını listeleyebilme, Türkiye Selçuklu Devleti’ni diğer Türk ve Türk-İslâm devletleriyle karşılaştırabilme, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yerini açıklayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan dağılmasına kadar olan siyasî tarihi ve sosyal yapısı, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yeri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye 2. Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı, Birleşik Dağıtım Kitabevi, 2010 3. Nejat Kaymaz, Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Giyasü'd- Din Keyhüsrev ve Devri, TTK yayınları, Ankara – 2009 4. Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan Mesud Dönemi (1116- 1155), TTK Yayınları, Ankara – 2003. 5. Emine Uymaz, Sultan I. Alaeddin Keykubad Devri Türkiye Selçuklu devleti Siyasi Tarihi (1220- 1237), TTK yayınları, Ankara – 2003. 6. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, Onur Yayınları, İstanbul – 1988.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Türkiye Selçuklu Devleti siyasî tarihini özetleyebilme
  • 2 Türkiye Selçuklu tarihinin kaynaklarını listeleyebilme
  • 3 Türkiye Selçuklu Devleti’ni diğer Türk ve Türk-İslâm devletleriyle karşılaştırabilme
  • 4 Türkiye Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yerini açıklayabilme
  • 5 Selçukluların diğer devletler üzerindeki etkilerini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türkiye Selçuklu Devleti tarihinin kaynakları
2.Hafta *XI. yy.da ve XII.yy.ın ilk yarısında Anadolu’nun siyasî durumu
3.Hafta *XI. yy.da ve XII.yy.ın ilk yarısında Anadolu’nun siyasî durumu
4.Hafta *Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu
5.Hafta *I. Kılıç Arslan dönemi (1092-1107), Haçlı seferlerini hazırlayan sebepler ve I. Haçlı seferi
6.Hafta *Şahinşah dönemi (1110-1116), I. Mesud dönemi (1116-1155) ve II. Haçlı seferi
7.Hafta *II. Kılıç Arslan dönemi (1155-1192) ve III. Haçlı seferi
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ilk saltanatı (1192-1197) ve II. Rükneddin Süleymanşah dönemi (1196-1204)
10.Hafta *I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatı (1205 – 1211), I. İzzeddin Keykavus dönemi (1211-1220)
11.Hafta *I. Alaeddin Keykubad dönemi (1220-1237)
12.Hafta *Moğol istilası dönemi
13.Hafta *Türkiye Selçukluları’nın siyasî kurumlarında çözülme
14.Hafta *Türkiye Selçukluları’nın sosyal ve ekonomik sorunları
15.Hafta *Dönem sonu değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 4,00 4,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 110,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00