Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR204 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler Türklerin İslamiyet'i kabullerinden sonra oluşan kültür ve medeniyeti, bu çerçevede yeniden yapılanan siyasi dengeleri ve yaşanan siyasi gelişmeleri öğrenmiş olacaklardır.
Dersin İçeriği : Türklerin İslamiyeti kabulü, ilk Müslüman Türk devletleri, Selçuklular, Mısır, İran ve Kafkasya'daki Türk devletleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Uluçay, Çağatay (1997). İlk Müslüman Türk Devletleri. Ankara: TTK Yayınları 2. Togan, Zeki Velidi (1991). Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul: Enderun Yayınları 3. Spüler, Berthold (1987). İran Moğolları. Ankara: TTK Yayınları 4. Kurat, Akdes Nimet (1992). Türk Kavimleri Tarihi. Ankara: Murat Yayınları 5. Şeşen, Ramazan (1998). Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı. İstanbul: İSAR Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türklerin İslamiyet'i kabul etme süreçlerini ve bunun kültürel yansımalarını açıklayabilme
  • 2 10. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında Anadolu dışında oluşan Müslüman Türk varlığının siyasi faaliyetlerini özetleyebilme
  • 3 Müslüman Türklerin oluşturduğu kültürel kurumları ve medeniyeti tanıyabilme
  • 4 Müslüman Türk Devletlerindeki kültürel kurum ve medeniyeti karşılaştırabilme
  • 5 Türklerin diğer Müslüman toplumlar ile ilişkilerini ve kültürel etkileşimlerini anlatabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar
2.Hafta * Dönem Üzerine Yapılan Araştırma ve Kaynakların Tanıtımı
3.Hafta *Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk İlişkiler
4.Hafta * Karahanlılar ve Gazneliler Dönemi Gelişmeler
5.Hafta * Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluş Süreci
6.Hafta *Harzemşahlılar Devleti
7.Hafta *Mısır'da Türk Varlığı: Tolunoğulları ve İhşidler
8.Hafta * Ara Sınav
9.Hafta *Eyyübiler
10.Hafta * Memlûklüler
11.Hafta * Moğolların Tarih Sahnesine Çıkışları ve Moğol İstilası Süreci
12.Hafta *Moğol Şube Devletlerin Kurulması ve İlhanlılar
13.Hafta * Kafkasyanın Kuzeyinde Türk-Moğol Varlığı: Altınorda Devleti
14.Hafta * Moğollar Sonrasında Maveraünnehir'de Türk Varlığı: Timur ve Devleti Ak-Koyunlular ve Karakoyunlular
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 110,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00