Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR223 BİLİM TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsanlık tarihi boyunca teknik ve beşeri bilimsel gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumların hayatlarına olan çok yönlü etkileri hakkında öğrencilerde enformatik bir bilgi seviyesi ve bilincin oluşmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bilim, Bilim Tarihi Kavramları, İlk Uygarlıklarda, Antik Grek Dünyasında, Ortaçağ Doğu ve Batı Dünyasında, Modern Zamanlarda Teknik ve Sosyal Bilimlerde Görülen Gelişmeler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : TOPDEMİR, Hüseyin Gazi ve UNAT, Yavuz (2008), Bilim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları. YILDIRIM, Cemal (2001), Bilim Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, bilimsel bilginin temel özelliklerini, elde edilme koşullarını, bilim tarihinin temel inceleme alanlarını, gerekliliğini, insanlık tarihindeki etkin rolü hakkında bilgi ve bilinç kazanır.
  • 2 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, bilimsel gelişmelerde ekonomik gelişmelerin etkin rolü olduğu ön kabulünü tarihsel bağlamda teyit eder, bu kabulü somut bilgilerle müşahede eder.
  • 3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, devletlerin bilimsel politikalarının bilimsel gelişmelerdeki rolünün önemini kavrar, devletlerin bilimsel gelişmelere kaynak aktardığı, ilimi önemsediği dönemlerde topyekun gelişmelerin yaşandığını görür.
  • 4 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, bilimsel gelişmelerin temel eğilimlerini, bilimde aklın önemini, bilimin özgür ortamlarda geliştiğini kavrar, din-bilim ilişkisinde yaşanan yanılsamaların nerelerden kaynaklandığı hususunda bilinçlenir.
  • 5 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, insanlık tarihinde bilimsel gelişmelerdeki belli başlı eğilimleri ve gelişmeleri kavrar, geleceğe yönelik bilimsel faaliyetlerin önemi konusunda bilinçlenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim, Bilimin Kökenleri, Bilimsel Bilginin Özellikleri, Bilim Tarihinin Tanımı ve Önemi, Bilimsel Bilginin Temel Koşulları
2.Hafta * Mısır’da, Mezopotamya’da, Hint’te ve Çin’de İlimsel Gelişmeler
3.Hafta * Antik Grek Dünyasında Bilim, Helen Dönemi, Sofistler, Atina Okulları, Platon ve Akademide Bilim
4.Hafta * Helenistik Dönemde Bilim, Romalılar Döneminde Bilim
5.Hafta *Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Bilim, Temel Özellikler, Patristik Dönem, Sklastik Dönem
6.Hafta * İslam Dünyasında Bilim (Matematik, Astronomi, Fizik)
7.Hafta * İslam Dünyasında Bilim (Biyoloji, Tıp, Coğrafya Ve Mekanik)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta * Ortaçağda Türklerin Bilime Katkıları: İslam Öncesi Dönem, İslam Sonrası Dönem (Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar)
10.Hafta * Rönesans Döneminde Bilim (Matematik, Astronomi, Coğrafya, Biyoloji ve Tıp ve Teknik Bilimler)
11.Hafta *XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Bilim (Matematik, Astronomi, Fizik)
12.Hafta * XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Bilim (Optik, Coğrafya, Biyoloji, Teknoloji)
13.Hafta *XIX.Yüzyılda Bilim
14.Hafta *XX. Yüzyılda Bilim
15.Hafta *Genel tekrar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 108,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00