Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR219 SANAT TARİHİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bir bilim dalı olarak Sanat Tarihi’nin tanımı, doğuşu, gelişimi, Sanat Tarihinin alanı ve Sanat Tarihi’ne yardımcı bilim dallarının Sanat Tarihi’yle olan ilişkileri, mimari eser ve mimari eser kavramı, fiziki çevre kavramlarının görsel malzemelerle kavratılması.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, ilk sanat eserleri tarihsel ve arkeolojik veriler eşliğinde incelenecek ve sanat tarihi biliminin oluşumundaki etken faktörler sorgulanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 2003. Sözen, Metin-Tanyeli, Uğur; (1992), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Hüseyin Çalış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Sanat kavramının kültür ile olan ilişkinin kavrayabilme
  • 3 İlk sanatsal verileri algılayabilme.
  • 4 Sanat ve Sanat Tarihi kavramları hakkında genel bilgiler edinme
  • 5 Dönemin tarihsel sürecini algılayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve sanat kavramı hakkında genel değerlendirme.
2.Hafta *Sanat, sanat eseri, sanatçı nedir?
3.Hafta *Sanatın türleri ve sanat-zanaat ilişkisi
4.Hafta *Sanat Tarihi nedir?
5.Hafta *Sanat Tarihi'nin doğuşu ve gelişimi.
6.Hafta *Sanat Tarihi ve diğer bilimler
7.Hafta *Türkiye'de Sanat Tarihi araştırmaları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sanatın doğuşu ve ilk topluluklar
10.Hafta *Kentlerin Doğuşu ve Sümerler
11.Hafta *Akkad ve Asurlular
12.Hafta *Babil
13.Hafta *Persler
14.Hafta *Anadolu Uygarlıkları
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00