Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR215 TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türklerin Anadolu’ya hâkim olmalarından itibaren ticaret temelinde başlayan Türk-İtalyan ilişkilerinin beylikler dönemi ve ardından Osmanlı Devleti hâkimiyeti sürecinde izlediği seyir kronolojik olarak ele alınacaktır. Özellikle Batı Anadolu Beyliklerinin kıyılara hâkim olup, donanmalar oluşturmasından sonra Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleriyle kurulan ilişkiler Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’e yayılmasından sonra büyük bir ivme kazanmıştır. Bu ders öğrencilere, Osmanlı-İtalyan şehir devletleri ilişkilerinin ortaya çıkışı ile ilişkilerin 15 ve 16. yüzyıllarda geçirdiği gelişiminin ana hatları hakkında temel bilgiler kazandırmayı hedeflemektedir
Dersin İçeriği : Osmanlılardan önce Anadolu'da İtalyanlar, İtalyan şehir devletleri ile Türk beylikleri arasındaki ticari ve askeri ilişkiler; ilk Osmanlı-Venedik ve Osmanlı-Ceneviz ilişkileri, İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı-Floransa münasebetlerinin doğuşu, Osmanlı-Venedik savaşları, 16. yüzyılda Türk-İtalyan ilişkileri, ticari ve kültürel münasebetler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Tommaso Bertelé, Venedik ve Kostantiniyye: Tarihte Osmanlı-Venedik İlişkileri, Çev. Mahmut H. Şakiroğlu, Kitap Yayınevi, İstanbul 2012<br />- Turan, Şerafettin, Türkiye-İtalya İlişkileri I Selçuklular’dan Bizans’ın Sona Erişine, Ankara 2000<br />-Tayyib Gökbilgin, “Yeni Belgelerin Işığı Altında Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı-Venedik Münasebetleri”, Kanunî Armağanı, Ankara 2001<br />- Lucette Valensi, Venedik ve Bâb-ı Âli, Despot’un Doğuşu, Çeviri ve Önsöz: A. Turgut Arnas, İstanbul 1994<br />-Cardini, Franco, Europe and Islam, Blackwell Publishing 2001<br />- Relazioni Turco-Italiane attraverso la storia, Ankara, 23-25 Settembre 1993, Ankara 1994<br />- Concina, Ennio, Il Doge e il Sultano; Mercatura, arte e relezioni nel primo ’500 (Doç ve Sultan: 16. Yüzyıl Başlarında Ticaret, Sanat ve İlişkiler), Çev. Sema Postacıoğlu Banon, Roma (t.y.)<br />- Köse, M. Ziya, Osmanlı Devleti ve Dubrovnik İlişkileri 1500-1600, Doğu Akdeniz’de Casuslar ve Tacirler, İstanbul 2009<br />- Köse, M. Ziya, 1600-1630 Osmanlı Devleti ve Venedik, Akdeniz’de Rekabet ve Ticaret, İstanbul 2010<br />- Kate Fleet, Erken Osmanlı Dönemince Türk Ceneviz Ticareti, İstanbul 2009<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk-İtalyan ilişkilerinin ilk aşamalarını seyrini kavrayabilir
  • 2 Anadolu coğrafyası ve İtalya Yarımadası arasındaki diplomatik ve ticari bağlantıları değerlendirebilir
  • 3 II. Mehmed'in İtalya politikası analiz edilebilir
  • 4 Osmanlı-Venedik savaşlarının temelinde yatan nedenler kavranabilir
  • 5 Floransalıların Osmanlı ülkesindeki hızlı yükselişinin politik nedenleri analiz edilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bizans ülkesinde İtalyan kolonileri ve ticaret ağları
2.Hafta *Batı Anadolu Beylikleriyle Venedik-Cenova arasındaki diplomatik ve askeri münasebetler
3.Hafta *Beylikler döneminde Anadolu'da İtalyan ticareti
4.Hafta *İlk Osmanlı-Venedik ve Osmanlı-Ceneviz münasebetleri
5.Hafta *Erken dönem Osmanlı sultanlarına gönderilen İtalyan elçileri ve ahidnameler
6.Hafta *İstanbul'un fethi sırasında ve sonrasında İtalyan şehir devletlerinin tutumu
7.Hafta *II. Mehmed'in İtalya politikası
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Osmanlı İmparatorluğunda Floransalıların yükselişi
10.Hafta *1463-1479 Osmanlı-Venedik savaşı ve sonuçları
11.Hafta *Osmanlı ülkesinde İtalyan temsilcilikleri ve diplomatik ağları (bayloslar ve bayloshaneler)
12.Hafta *II. Bayezid dönemi Osmanlı-İtalya ilişkileri: Cem Sultan vakası
13.Hafta *Osmanlı-İtalyan ticari münasebetleri
14.Hafta *16. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk-İtalyan ilişkilerini etkileyen gelişmeler ve sonuçları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00