Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR209 BEYLİKLER DEVRİ TÜRKİYE TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste XI.-XVI. yüzyıllarda hüküm süren Anadolu Beyliklerinin ortaya çıkışını hazırlayan şartlar, Beylikler devrinde Anadolu’nun siyasî durumu, beyliklerin gerek birbirleri, gerekse Bizans, Memlûk, Latin devletleri, Timur, Akkoyunlu ve Karakoyunlular ile ilişkileri, beyliklerin idarî teşkilatı ve imar faaliyetleri ele alınmakta ve öğrencilerin Beylikler dönemi Anadolu tarihini kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : XI-XVI. yüzyıllarda hüküm süren Anadolu Beyliklerinin ortaya çıkışı, Beylikler devrinde Anadolu’nun siyasî durumu, Beyliklerin idarî teşkilatı ve imar faaliyetleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 2003. 2. Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1991. 3. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Ansiklopedisi Cilt 8 4. Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, Ankara 1991. 5. Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi 6. Faruk Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Hüseyin Çalış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
  • 2 Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma
  • 3 Beylikler devrinde Anadolu’nun siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu kavrayabilme
  • 4 Anadolu Beyliklerinin ortaya çıkış sürecini açıklayabilme
  • 5 Beyliklerin diğer devletlerle ilişkilerini açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kaynaklar
2.Hafta *Büyük Selçuklu Devleti’nin Kurulmasının Ardından Anadolu’ya düzenlenen Akınlar
3.Hafta *Malazgirt savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler
4.Hafta *Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri (Danişmendliler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Ahlatşahlar, Dilmaçoğulları ve İnaloğulları)
5.Hafta *Pervaneoğulları, Çobanoğulları, Candaroğulları, Sahiipataoğulları, Canik Beylikleri
6.Hafta *Anadolu Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı
7.Hafta *Anadolu Beyliklerinin Ortaya Çıkışı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Karamanoğulları, Eretna Devleti, Kadı Burhaeddin Ahmed Devleti
10.Hafta *Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları
11.Hafta *Aydınoğulları, Germiyanlılar
12.Hafta *Saruhanoğulları, Menteşe Beyliği ve Karasioğulları
13.Hafta *Beylikler Devrinde Ekonomik Hayat
14.Hafta *Beylikler Devrinde Sosyal Hayat
15.Hafta *Beylikler Devri Anadolusu’nda Dini Hayat

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 4,00 4,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 109,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00