Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR207 BİZANS TARİHİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Gerek Ortaçağ tarihinin başlıca devletlerinden biri olması, gerekse de Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Bizans İmparatorluğu’yla ilgili öğrencilere bilgi verme
Dersin İçeriği : Bu derste Roma’dan Bizans’a geçiş, Bizans tarihiyle ilgili genel kavramlar, Bizans’ın kuzeydeki komşularıyla ilişkileri, İslam’ın zuhuru ve Bizans’la ilk temasları, Emevi ve Abbasi dönemlerinde yaşanan olaylar hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, Ankara. M. V. Levtchenko, Bizans Tarihi, Çev. E. Berktay, İstanbul. John Haldon, Bizans Tarih Atlası, Çev. Ali Özdamar, İstanbul. Bizans Tarihi, Ed. Levent Kayapınar, 4. Baskı, 2015.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Bizans tarihine ait temel kavramları ve Bizans devletinin genel özelliklerini açıklayabilecek
  • 2 Bizans tarihinin dönemlendirmesini yapabilecek ve Bizans’ın komşularını tanımlayabilecek
  • 3 Roma İmparatorluğu’ndan Bizans’a dönüşümü ve Hıristiyanlığın Bizans’ın oluşumundaki etkisini açıklayabilecek
  • 4 Bizans devletinin İslam’ın zuhurunda, Dört Halife, Emevi ve Abbasi dönemlerindeki durumunu açıklayabilecek
  • 5 Bizans devletinin Karadeniz’in kuzeyinden gelen Hun, Avar, Bulgar, Hazar, Peçenek, Oğuz, Kıpçak ve Tatarlar gibi Türk kavimleriyle ilişkilerini açıklayabilecek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bizans tarihiyle ilgili kavramlar
2.Hafta *Bizans’ın genel özellikleri
3.Hafta *Bizans tarihinin dönemleri
4.Hafta *Bizans ve Komşuları
5.Hafta *Roma İmparatorluğu’nun dönemleri
6.Hafta *Roma İmparatorluğu’nun bölünmesi
7.Hafta *Roma’dan Bizans’a geçiş
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Emeviler Dönemine kadar İslam Bizans İlişkileri
10.Hafta *Emevi-Bizans ilişkileri
11.Hafta *Abbasiler ve Bizans
12.Hafta *Avrupa Hunları ve Bizans
13.Hafta *Bulgarlar ve Bizans
14.Hafta *Peçenekler ve Bizans
15.Hafta *Kıpçaklar ve Bizans

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 4,00 4,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 4,00 4,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00