Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR205 SELÇUKLULAR I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin Büyük Selçuklu Devleti siyasî tarihini özetleyebilme, Türk tarihinin Selçuklu devri kaynaklarını listeleyebilme, Büyük Selçuklu Devleti’ni diğer Türk ve Türk-İslâm devletleriyle karşılaştırabilme, Büyük Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yerini açıklayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan dağılmasına kadar olan siyasî tarihi ve sosyal yapısı, Büyük Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yeri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ötüken Neşriyat 2. M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I. Cilt, Kuruluş Devri, TTK Yayınları 3. M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III. Cilt, Alpaslan ve Zamanı, TTK Yayınları 4. Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, Ötüken Neşriyat 5. Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, Nobel Yayın Dağıtım 6. Ergin Ayan, Büyük Selçuklu Devletinde Oğuz İsyanı, Kitabevi Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Büyük Selçuklu Devleti siyasî tarihini özetleyebilme
  • 2 Türk tarihinin Selçuklu devri kaynaklarını listeleyebilme
  • 3 Büyük Selçuklu Devleti’ni diğer Türk ve Türk-İslâm devletleriyle karşılaştırabilme
  • 4 Büyük Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yerini açıklayabilme
  • 5 Selçukluların diğer devletler üzerindeki etkilerini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Selçuklu Tarihinin Kaynakları
2.Hafta *X. ve XI. yy.larda Yakın ve Ortadoğu’nun siyasî durumu
3.Hafta *Selçuk adı ve ailenin menşei
4.Hafta *Selçukluların tarih sahnesine çıkması
5.Hafta *Selçuklu Devletinin kuruluşu
6.Hafta *Tuğrul Bey döneminde isyanlar
7.Hafta *Selçuklu – Abbasi ilişkileri
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Alparslan dönemi
10.Hafta *Melikşah (1072-1092) dönemi
11.Hafta *Melikşah’ın ölümünden sonra yaşanan mücadeleler, Sultan Berkyaruk ve Sultan Muhammet Tapar dönemi
12.Hafta *Sultan Sancar dönemi ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun dağılması
13.Hafta *Irak Selçukluları
14.Hafta *Suriye Selçukluları (1079-1117)
15.Hafta *Kirman Selçukluları (1048-1187), Atabeylikler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00