Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR203 İSLAM TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin kuruluşundan Emevî hanedanının sonuna dek İslâm devletinin siyasî tarihini özetleyebilme, İslâm fetihlerini ve İslâm Devletinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme, İslâmiyet’in dünya tarihine etkilerini analiz edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : İslâmiyet’in doğuşundan Emevî hanedanının sonuna kadar İslâm tarihi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Bartold, W. (çev. Fuat Koprülü), (1939) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara. 2. Hitti, Philip H. (çev. Salih Tuğ),(1986) Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (IV Cilt), İstanbul, Boğaziçi Yayınları. 3. Üçok, Bahriye (1968), İslam Tarihi: Emeviler ve Abbasiler Ankara. 4. Lewis, Bernard (çev. H.D.Yıldız) (1969), Tarihte Araplar, İstanbul. 5. Zeydan, Corci (çev. Z. Meganiz) (1328/19..), İslam Medeniyeti Tarihi (IV Cilt), İstanbul (Osmanlıca) 6. Wellhausen, J. (çev. Fikret Işıltan) (1963) Arap Devleti ve Sukutu, Ankara
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam öncesi Arap Yarımadası ve çevresini tanıyabilme.
  • 2 Hz. Muhammed’in Peygamberlik dönemi hayatı, İslamiyet’in doğuşu ve yayılması sürecine hâkim olabilme.
  • 3 İslâmiyet’in dünya tarihine etkilerini analiz edebilme
  • 4 İslâm fetihlerini ve İslâm Devletinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme
  • 5 Kuruluşundan Emevî hanedanının sonuna dek İslâm devletinin siyasî tarihini özetleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İslâmiyet’ten önce Arabistan
2.Hafta * İslâm peygamberinin hayatı, İslâm Devleti’nin kuruluşu
3.Hafta *İslâm fütuhatı ve nedenleri
4.Hafta *Halife Ebu Bekir dönemi
5.Hafta *Halife Ömer dönemi
6.Hafta *Halife Osman dönemi
7.Hafta *Halife Ali dönemi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *İslâm tarihinde mezheplerin ortaya çıkışı
10.Hafta *Emevî hanedanının (661-750) kuruluşu ve Muaviye dönemi
11.Hafta *Yezid, Abdülmelik b. Mervan, I. Velid dönemleri
12.Hafta *Sülyman b. Abdülmelik (715-717), Ömer b. Abdülaziz (717-720), Yezid b. Abdülmelik (720-724), Hişam b. Abdülmelik (724-743) dönemleri
13.Hafta *II. Velid b. Yezid (743-744), III. Yezid b. Velid (744), II. Mervan b. Muhammed (744-750) dönemleri
14.Hafta *Emeviler devrinde Arap – Türk ilişkileri
15.Hafta *Mevali meselesi, Arap milliyetçiliği ve Emevî hanedanının sonu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00