Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED208 REKLAM STRATEJİLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin reklamın temel mesaj ve yaratıcı stratejilerini öğrenmelerini sağlamak. Üretecekleri reklam çalışmalarında bu stratejileri uygulama becerisi kazandırmak. Reklam ekollerini ve reklam yaklaşımlarını kavramalarını sağlamak.
Dersin İçeriği : Reklam Stratejileri dersinde öğrencilere, stratejik bir iletişim süreci olan reklamın temel mesaj ve yaratıcı stratejileri ile reklamcılık tarihinde ekol olmuş reklam ustaları ve stratejileri anlatılacaktır. Bununla birlikte reklam çalışmaları için reklam stratejisi oluşturma uygulamaları örnekler ile açıklanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Elden, Müge: (2009) “Reklam Yazarlığı”, İletişim Yayıncılık, İstanbul. 2- Elden Müge: (2015) “Reklam ve Reklamcılık”, İletişim Yayıncılık, İstanbul. 3 - Elden Müge, Bakır Uğur: (2010) “Reklam Çekicilikleri”, İletişim Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Örnek Olay Çözümleme 2- Atölye Çalışması 3- Uzman Görüşleri 4- Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şentürk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Görsel ve İşitsel Sunum

  • 1 Öğrenciler reklamın temel mesaj ve yaratıcı stratejilerini öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler, reklam stratejilerini anlama ve yorumlama becerisi kazanırlar.
  • 3 Öğrenciler reklam çalışmaları için strateji oluşturabilme becerisi kazanırlar.
  • 4 Öğrenciler reklam stratejilerinin hedef kitleye uygunluğunu analiz edebilirler.
  • 5 Öğrenciler reklam stratejilerinin markaya uygunluğunu analiz edebilirler.
  • 6 Öğrenciler reklam ekollerini ve reklam yaklaşımlarını öğrenirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Reklam ve Tüketici Davranışı
2.Hafta *Reklam Amaçları ve Reklam Süreci
3.Hafta *Reklamcılıkta Stratejik Araştırma
4.Hafta *Stratejik Planlama ve Reklamcılıkta İkna
5.Hafta *Reklamcılıkta İkna Modelleri
6.Hafta *Reklamda Yaratıcılık
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Yaratıcı Mesaj Stratejileri
9.Hafta *Temel Satış Vaadi- Rosser Reeves
10.Hafta *Marka İmajı David Ogilvy - Leo Burnett
11.Hafta *Konumlandırma- William Bernbach
12.Hafta *Konumlandırma- William Bernbach
13.Hafta *Şok Reklamcılık- Oliviero Toscani
14.Hafta *Reklam Mesajları ve Mesaj Çekicilikleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 137,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00