Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED204 KİTLE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İletişim bilimleri ve sosyoloji arasındaki kavramsal ve teorik ilişkilerin farkına varmak, tarihten günümüze bu iki disiplinin etkileşimini ele almak, Kitle iletişim fonksiyonu ve toplum arasındaki etkileşimli alanları belirleyerek öğrencinin temel kavramlar çerçevesinde araştırma ve tartışma bilincini artırmak.
Dersin İçeriği : Ders iletişim ve sosyoloji alanının temel kavramlarına, teorik modellerine ve genel anlamda gelişen tartışma kültürüne odaklanacaktır. Bu çerçevede Frankfurt Okulu etrafında gelişen teoriler, medya ve televizyon ile ilgili kavram tartışmaları, sözlü, yazılı ve görsel, mekanik ve elektronik iletişim araçlarının toplumsal değişim süreçlerine etkisini konu edinen değerlendirmeler yapılacaktır. İletişim sosyolojisinin sinema, tiyatro, roman gibi sanat dalları ile ilişkisini sorgulayan araştırmalar incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Armand Mattelart, Michele Mattelart: İletişim Kuramları Tarihi<br />Eric Maigret: Medya ve İletişim Sosyolojisi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İletişim Sosyolojisi alanında geçerli olan temel kavram ve teorilerinin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Tarihsel ve güncel bir bakış açısının kazanılmasına yönelik sunumların yapılacak. Öğrenciler belirlenecek tartışma konularına ilişkin seminer çalışmaları yapacaklar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Kitle iletişim araçlarını (medyayı) eleştirel bir bakış açısıyla takip etmek, sosyal medya gündemine ilişkin notlar alıp bunları yorumlamak ve arşivlemek tavsiye edilir...
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi : Görsel ve işitsel sunum yapılacaktır.

  • 1 Öğrenciler kitle iletişimin temel aksiyomlarını kavrar.
  • 2 Öğrenciler kitle iletişimi ile sosyolojiyi ilişkilendirir.
  • 3 Öğrenciler kitle iletişim araçlarının sosyolojik etkileri üzerine bilgi edinir.
  • 4 Öğrenciler toplumsal talep ve beklentilerin kitle iletişim araçları üzerindeki etkisini bilir ve ölçer.
  • 5 Öğrenciler medyanın toplumsal psikoloji üzerindeki etkisinin farkına varır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kitle iletişim sosyolojisinin tanımları ve temel kavramları
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
2.Hafta *Kitle iletişim sosyolojisinin kavramsal çerçevesi
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
3.Hafta *İletişim ve sosyoloji ilişkisi
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
4.Hafta *Sosyolojik yaklaşım ve modeller
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
5.Hafta *İletişim ve toplum kavramları üzerinde tartışma
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
6.Hafta *Kitle İletişim sektörü ile toplum ilişkisine eleştirel bir bakış
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
7.Hafta *Toplumsallaşma ve medya
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
8.Hafta *İletişim tipleri
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
9.Hafta *Kitle ve kitle iletişimi
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
10.Hafta * Kitle iletişim üzerine yaklaşımlar
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
11.Hafta * Kitle iletişim araçlarına farklı yaklaşımlar, kitap çözümleme ve tartışması
12.Hafta *Kitle iletişim araçlarına farklı yaklaşımlar, kitap çözümleme ve tartışması
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
13.Hafta *Kitle iletişimi ve kültür
*Sözlü anlatım, görsel materyal.
14.Hafta *Kitle kültürü ve popüler kültür
*Sözlü anlatım, görsel materyal.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 110,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00