Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED207 STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, stratejik halkla ilişkiler uygulamaları ile ilgili derin ve kapsamlı bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Stratejik halkla ilişkiler kavramı, stratejik halkla ilişkiler uygulamaları, stratejik yönetim ve halkla ilişkiler ilişkisi, stratejik halkla ilişkilerin kurumların başarısındaki rolü ve önemi, farklı sektörlerde stratejik halkla ilişkiler uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ebru Güzelcik Ural, Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları, Birsen Yayıncılık, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örnek Olay Analizleri Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Power Point Sunumu

  • 1 Stratejik halkla ilişkileri kavrar
  • 2 Stratejik halkla ilişkilerin farklı uygulama alanlarını açıklayabilir
  • 3 Stratejik halkla ilişkilerin temel ilkelerini yorumlayabilir
  • 4 Stratejik halkla ilişkilerin uygulama örneklerini analiz edebilir
  • 5 Stratejik halkla ilişkilerin, kurumların başarısı üzerindeki rolünü ve önemini tartışabilir
  • 6 Stratejik halkla ilişkilerin farklı sektörlerdeki uygulamalarını tartışabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı Stratejik Halkla İlişkiler Nedir?
2.Hafta *Stratejik Halkla İlişkilerin Temelleri
3.Hafta *Halkla İlişkiler Teorileri
4.Hafta *Stratejik Halkla İlişkilerin İlkeleri Stratejik Yönetim Strateji ve Halkla İlişkiler
5.Hafta *Stratejik Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar Kurumsal İtibar Yönetimi ve Paydaş İlişkileri
6.Hafta *Kurumsal Kimlik
Kurum Kültürü
Örnek Olaylar
7.Hafta *Pazarlama ve Stratejik Halkla İlişkiler Pazarlama İletişimi Kurumsal Reklamlar Örnek Olay Analizi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Çalışan İletişimi/İçsel İletişim Örnek Olay Analizi
10.Hafta *Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Stratejik Halkla İlişkiler Örnek Olay Analizi
11.Hafta *Sorun Yönetimi Kriz Yönetimi Kriz İletişimi Örnek Olay Analizi
12.Hafta *Medya İlişkileri Örnek Olay Analizi
13.Hafta *Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Örnek Olay Analizi
14.Hafta *Sosyal Medya I
Örnek Olay Analizi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 137,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00