Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED203 UYGARLIK TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsanlığın ortaya çıkışıyla ilgili bilgi birikimimizden başlayarak günümüze kadar insanlığın yeryüzündeki serüvenini toplumların ve her anlamdaki üretme enerjilerinin yoğunlaştığı bölge ve zamanları öne alarak takip etmek amaçlanıyor. Bu yolculuk kişi, olay, mekân ve tarihlerin çerçeve oluşturduğu birbirine temas eden ve etkileşen bir dönüşümler silsilesi olarak sunulmak isteniyor.
Dersin İçeriği : İnsanlığın ortaya çıkışından (tarih öncesi) erken modern döneme (yaklaşık MS 1700) kadar uzanan süreci kapsayan kronoloji takip edilecektir. Bu uzun süreç içerisinde insanlığın avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna dönüşümü, kompleks toplumların ortaya çıkışı ve bu dönüşümlerin getirdiği sosyal, ekonomik ve siyasi yapılar onları ilk elden tartışan düşünce dünyasını da kapsayacak şekilde sunulacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : M. G. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, İstanbul 2001. <br />ClivePonting, Bir Başka Açıdan Dünya Tarihi, İstanbul 2011. <br />William McNeill, Dünya Tarihi, İstanbul 1998. <br />J. M. Roberts, Dünya Tarihi, İstanbul 2011. <br />A. Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, İstanbul 1991. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, bireysel çalışma,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Yüzyüze Ders

  • 1 Tarihsel kaynaklara yaklaşma ve tarihsel düşünmenin metodları hakkında genel bir birikime sahip olmak
  • 2 İnsanlık tecrübesinin zamansal (kronolojik) düzlemde ve mekan içerisindeki hareketliliğine panoramik bir mesafeden bakabilecek temel bilgi birikimini edinmek.
  • 3 İnsanlığın ortaya çıkışından başlayarak karmaşık toplumlar, şehirler ve devletler şeklinde örgütlenmesi üzerinden ilerleyerek modernitenin dünyaya yayılış serüveni ekseninde günümüze kadar yaşantısının her anlamda yoğunlaştığı mekan ve zamanlara yakından bakıp çözümleyebilmek.
  • 4 Edinilen teorik ve olgusal birikime dayanarak içinde yaşadığımız dünyanın maddi ve düşünsel yapılarını ayrıştırıp jeneolojik bir farkındalık oluşturmak
  • 5 Tarihsel süreçler ve dönüşümlerle ilgili edinilen anlayış çerçevesinde çevremizde hızla olup bitmekte olan olaylarla ilgili doğru sorular sorma ve bir adım geriye çekilip bakabilme becerisini geliştirme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İnsanlık Tarihine giriş
2.Hafta *Tarım Devrimi
3.Hafta *Akdeniz Uygarlıkları
4.Hafta *Roma Tarihi
5.Hafta *Tarım Toplumunda Yaşam
6.Hafta *Tek Tanrılı Dinler
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Çin Uygarlığı
9.Hafta *Hint Uygarlığı
10.Hafta *İslam Medeniyeti
11.Hafta *Mogollar ve Avrasya
12.Hafta *Kara Veba
13.Hafta *Rönesans ve Reform
14.Hafta *Keşifler Çağı
15.Hafta *Merkantilizm ve Avrupa

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00