Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI633 ETKİNLİK PLANLAMASI VE YÖNETİMİ (KAPALI) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Etkinlik yönetimi ile turizm endüstrisinin ortak alanları, etkinlik turizmi ve turizm gelişimine etkinliklerin katkılarını sunmak ve öğrencilere hızla gelişmekte olan etkinlikler endüstrisini tanıtmak bu dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği : Etkinlikler, Destinasyon Pazarlaması Ögesi Olarak Etkinlikler, Etkinlik Turizmi ve Özellikleri, Etkinlik Turizminin Sınıflandırılması, Büyüklüklerine Göre Etkinlik Türleri, Mega EtkinliklerHallmark (Yerin Adıyla Anılan – Bölgesel) Etkinlikler, Yerel/Toplum Odaklı Etkinlikler, Temalarına Göre Etkinlik Türleri, Spor Etkinlikleri, Festivaller, İş Amaçlı Etkinlikler, Eğitim Amaçlı ve Bilimsel Etkinlikler, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Politik Etkinlikler, Etkinlik Turizminin Temel Hedefleri ve Amaçları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Getz D., Event Management and Event Tourism, Van Nostrand Reinhold, New York, 1997.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derslerde öğrenciler sorumlu öğretim üyesinin hazırladığı Powerpoint sunumlarını izleyecek, bunun yanı sıra notlar alacaklardır. Tercihen araştırmaya ve literatür taramasına dayalı sunum ödevleri de başarı notu değerlendirmesinde yer alacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Etkinlik yönetimi ile turizm arasındaki ilişkiyi özetleyebilme
  • 2 Hızla gelişen etkinlik yönetimi alanındaki uygulamaları ve terminolojiyi örneklerle açıklayabilme
  • 3 Etkinliklerin yapıldıkları kent ve bölge üzerindeki sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel sonuçlarını irdeleyebilme
  • 4 Etkinlik sınıflandırmalarını listeleyebilme
  • 5 Etkinlik planlamasında göz önünde bulundurulması gerekenleri yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Ödev 1 20,00 20,00
Diğer 14 2,00 28,00
Toplam : 139,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00