Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KFZY500 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-4 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : TEZ ÇALIŞMASININ ESASLARI VE YÜRÜTÜLMESİ
Dersin İçeriği : DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ İLE TEZ ÇALIŞMASININ SÜRDÜRÜLMESİ
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İnternet,dergi ve kitaplar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : kaynak tarama-tartışma-uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ahmet Koyu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : kaynak tarama- tartışma-uygulama

  • 1 • Tez çalışması için gerekli olan literatürleri tarayıp, analiz edebilmeli
  • 2 Projenin uygulamasını ve yazımını tamamlayabilmeli
  • 3 Güncel literatür takibini yapabilmelidir.
  • 4 Tartışma yazma prensiplerini kavrayabilmelidir.<br /><br />
  • 5 Tez yazım aşamalarını düzenli olarak yapabilmelidir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *TEZ DANIŞMANI ÖĞRETİM ÜYESİ İLE GÖRÜŞME
2.Hafta *TEZ ÇALIŞMASI ESASLARI
3.Hafta *TEZ ÇALIŞMASI YÖNTEMLERİ
4.Hafta *LİTERATÜR ARAŞTIRILMASI ESASLARI
5.Hafta *LİTERATÜR ARAŞTIRILMASI
6.Hafta *LİTERATÜR SUNUMU
7.Hafta *TEZ KONUSUNUN BELİRLENMESİ
8.Hafta *LİTERATÜR SUNUMU
9.Hafta *TEZ YAZIM AŞAMALARI
10.Hafta *DENEYSEL ÇALIŞMALARDAKİ TEMEL PRENSİPLER
11.Hafta *TARTIŞMA YAZMA PRENSİPLERİ
12.Hafta *TEZ YAZIM AŞAMALARI
13.Hafta *KAYNAK YAZMA PROSEDÜRÜ
14.Hafta *TEZİN KONTROLÜ

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 100,00 100,00
Uygulama / Pratik 1 100,00 100,00
Laboratuvar 1 150,00 150,00
Tartışmalı Ders 15 24,00 360,00
Seminer 1 4,00 4,00
Toplam : 714,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00