Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NST590 SEMİNER 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yüksek Lisans ve Doktora programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir. Bu ders YL öğrencileri için zorunludur. Tez çalışmasına geçmeden seminer dersinin başarılmış olması gerekmektedir.
Dersin İçeriği : Öğrenciler, seminer dersinin alındığı dönemin ilk iki haftasında hakim oldukları bir konuda veya tez çalışmalarıyla ile ilgili bir literatür taraması yaparak, seminer dersini veren öğretim üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirlerler. Seminer konusunun belirlenme sürecinde konu ile ilgili kitaplar, yurt içi ve dışında yapılmış tezler, makaleler vb. tüm bilimsel çalışmalar incelenir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öğrenci seminerini hazırlarken danışmanının önerdiği kaynakların yanında internetten ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan usulüne göre kaynak göstererek yararlanabilir.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenci seminerini hazırlarken danışmanının önerdiği kaynakların yanında internetten ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan usulüne göre kaynak göstererek yararlanabilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrenci seminerini hazırlarken danışmanının önerdiği kaynakların yanında internetten ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan usulüne göre kaynak göstererek yararlanabilir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Akın
Dr. Öğr. Üyesi Gül Yakalı
Dr. Öğr. Üyesi Aziz Kolkıran
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykaç
Doç. Dr. Seda Nur Topkaya Çetin
Doç. Dr. Fethullah Güneş
Doç. Dr. Mustafa Can
Prof. Dr. Şerafettin Demiç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : tüm program hocaları
Dersin Verilişi : Öğrenciler, seminer dersinin alındığı dönemin ilk iki haftasında hakim oldukları bir konuda veya tez çalışmalarıyla ile ilgili bir literatür taraması yaparak, seminer dersini veren öğretim üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirlerler. Seminer konusunun belirlenme sürecinde konu ile ilgili kitaplar, yurt içi ve dışında yapılmış tezler, makaleler vb. tüm bilimsel çalışmalar incelenir.

  • 1 İş yaşamında ve akademik alanda kabul görmüş mesleki, akademik ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, bu değerleri geliştirebilecek ve iş yaşamında uygulayabilecektir.
  • 2 Kaynaklara dayalı bireysel ve takım halinde işletme alanında araştırma, iletişim, sunum becerileri kazanmış olacaktır
  • 3 Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini tanımlayacak, ilişkileri kavrayabilecek, uygulayabilecektir.
  • 4 hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirecektir.
  • 5 Konferans ve sunum tekniklerini izlemeyi, tartışabilmeyi ve kaynak araştırma ve yönetiminde etkinlik kazanacaktır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer dersi amacı
2.Hafta *Yazım kuralları
3.Hafta *Yazım kuralları
4.Hafta *Kaynak erişimi
5.Hafta *Sunum teknikleri
6.Hafta *Sunum teknikleri
7.Hafta *Sunumlar
8.Hafta *Sunumlar
9.Hafta *Sunumlar
10.Hafta *Sunumlar
11.Hafta *Sunumlar
12.Hafta *Sunumlar
13.Hafta *Sunumlar
14.Hafta *Sunumlar

  • 1 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 2 Ev Ödevi : 20,000
  • 3 Seminer : 40,000
  • 4 Derse Katılım : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 3 30,00 90,00
Uygulama / Pratik 10 3,00 30,00
Araştırma Sunumu 5 10,00 50,00
Seminer 4 2,00 8,00
Toplam : 178,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00