Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NST589 UZMANLIK ALANI 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.
Dersin İçeriği : Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders hocasının önereceği kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birebir çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmelerin ve yayınların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Akın
Dr. Öğr. Üyesi Gül Yakalı
Dr. Öğr. Üyesi Aziz Kolkıran
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykaç
Doç. Dr. Seda Nur Topkaya Çetin
Doç. Dr. Fethullah Güneş
Doç. Dr. Mustafa Can
Prof. Dr. Şerafettin Demiç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tüm hocalar
Dersin Verilişi : Birebir

  • 1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
  • 2 Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
  • 3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
  • 4 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
  • 5 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tartışma, sunum

  • 1 Derse Katılım : 20,000
  • 2 Rapor : 20,000
  • 3 Seminer : 30,000
  • 4 Araştırma Sunumu : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 5 10,00 50,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Araştırma Sunumu 5 2,00 10,00
Seminer 5 2,00 10,00
Tartışmalı Ders 14 3,00 42,00
Rapor 2 5,00 10,00
Toplam : 178,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00