Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NST503 NANOFOTONİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, dalga fenomeninin incelenmesi ve ışık madde etkileşimlerinin nano-ölçekte analizini yapmak ve öğretmektir.
Dersin İçeriği : Ders, nano-ölçekte ışık madde etkileşimleri, ışığın Maxwell denklemleri ile tanımlanması, elektromanyetik rezonans, nanoparçacıkların soğurma ve saçılma özelliklerini kapsamaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Introduction to Nanophotonics, Sergey Gapenenko 2. Principles of Nano-Optics” by L. Novotny and B. Hecht, 3. Fundamentals of Photonics, Baha Saleh and M. Teich
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınavlar, sunumlar, ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrenciler kendi öğrenme yöntemlerini geliştirmeleri gerektiğini anlamalıdır. Eğitmen kavramları tanıtır, örnekleri gösterir ve sorunları çözmek için bazı hileler özetler. Eğitmen, başka sorularınız için çalışma saatleri belirleyecektir. Eğitmen öğretmen değildir ve yanınızdan hiç çaba harcamadan size öğretmekle yükümlü değildir. Kendi öğrenme şeklinizi geliştirmeniz sizin sorumluluğunuzdadır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aziz Kolkıran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Teorik, Sunum,, Problem Çözümü

  • 1 Işığın farklı ortamlarda yayılımının bilinmesi
  • 2 Girişim, kırınım, görüntüleme ve lazer prensiplrinin uygulanmasının öğrenilmesi
  • 3 Teorik ve hesaplamalı sonuçların düzenli ve organize şekilde rapor edilmesi ve sunulmasının öğrenilmesi
  • 4 Data analizi ve sonuçların bilgisayar yardımı ile elde etme becerisini geliştirilmesi
  • 5 Optik araştırmalarındaki yaygın metotların ve prosedürlerin öğrenilmesi
  • 6 Dalga optiği ve dalga mekaniği ve ışık madde etkileşimlerinin anlaşılması
  • 7 Tam fotonik sistemlerin dizayn ve uygulamasının öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dalga hareketinin temelleri
2.Hafta *Elektromanyetik alanların özellikleri
3.Hafta *Dalga optiği ve dalga mekaniği
4.Hafta *Mekanik ve optikte rezonans
5.Hafta *Fourier analizi ve dalga paketleri
6.Hafta *Işık-madde etkileşimi
7.Hafta *Dielektrikler
8.Hafta *Nano yapılarla ışığın etkileşim
9.Hafta *Işığın nano-ölçekte odaklanması
10.Hafta *Rezonans boşlukları
11.Hafta *Lazerler
12.Hafta *WGM rezonatörleri
13.Hafta *Metallerin optiği
14.Hafta *Plazmonike giriş

  • 1 Araştırma Sunumu : 30,000
  • 2 Final : 40,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Araştırma Sunumu 3 20,00 60,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00