Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NBT507 MALZEMELERİN ELEKTRİKSEL, OPTİK VE MANYETİK ÖZELLİKLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı malzemelerin elektriksel, manyetik ve optic özellikleri hakkında genel bilgilerin güncel literature bilgisi ile öğrecilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği : - Malzemelerin genel elektriksel özellikleri ve iletkenlik mekanizmaları - İletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süperiletken, dielektrik, ferroelektrik, piezo ve pyro elektrik malzemeler - Enerji band diyagramları, metal kontaklar - Silisyumun yarıiletken özellikleri, enerji band diyagramı, Silisyumun elektriksel özelliklerinin değişimi için alaşımlama - Silikon aygıtların üretim teknikleri - Fotolithografi, Oksit tabakası oluşturma, Asitle dağlama, Plazma dağlama, Fotovoltaikler, Malzemelerin manyetik özellikleri, - Malzemelerin optik özellikleri, refraksiyon, transmisyon ve obsorbsiyon - Kompleks dielektrik sabiti.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Moulson, A. J., & Herbert, J. M. (2003). Electroceramics, Materials, Properties, Applications. (Second edition). 2. William D. Callister Jr., David G. Rethwisch Materials Science and Engineering An Introduction, Eighth Edition 2010 3. Rolf E. Hummel Electronic Properties of Materials, 4th Edition 2011 4. B. D. Cullity, C. D. Graham Introduction to Magnetic Materials, 2nd edition 2008
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınavlar, sunumlar, ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fethullah Güneş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

 • 1 1 Malzemelerin genel elektriksel özellikleri ve iletkenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
 • 2 2 İletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süperiletken, dielektrik, ferroelektrik, piezo ve pyro elektrik malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak.<br /><br />
 • 3 3 Enerji band diyagramları hakkında bilgi sahibi olmak.<br />
 • 4 4 Metal kontaklar hakkında bilgi sahibi olmak<br />
 • 5 5 Silisyumun yarıiletken özellikleri, silikon aygıtların üretim teknikleri ve fotovoltaikler hakkında bilgi sahibi olmak<br />
 • 6 6 Malzemelerin manyetik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak<br />
 • 7 7 Malzemelerin optik özellikleri, ışık refleksiyonu transmisyon ve obsorbsiyon hakkında bilgi sahibi olmak<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Malzemelerin Elektriksel Özellikleri
2.Hafta *Malzemelerin Elektriksel Özellikleri
3.Hafta *Malzemelerin Elektriksel Özellikleri
4.Hafta *Malzemelerin Elektriksel Özellikleri
5.Hafta *Malzemelerin Elektriksel Özellikleri
6.Hafta *Malzemelerin Manyetik Özellikleri
7.Hafta *Malzemelerin Manyetik Özellikleri
8.Hafta *Malzemelerin Manyetik Özellikleri
9.Hafta *Malzemelerin Manyetik Özellikleri
10.Hafta *Malzemelerin Manyetik Özellikleri
11.Hafta *Malzemelerin Optik Özellikleri
12.Hafta *Malzemelerin Optik Özellikleri
13.Hafta *Malzemelerin Optik Özellikleri
14.Hafta *Malzemelerin Optik Özellikleri
15.Hafta *Malzemelerin Optik Özellikleri

 • 1 Vize : 20,000
 • 2 Araştırma Sunumu : 20,000
 • 3 Ev Ödevi : 20,000
 • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 30,00 30,00
Final 1 6,00 6,00
Ev Ödevi 2 45,00 90,00
Araştırma Sunumu 2 30,00 60,00
Toplam : 186,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00