Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
UR577 ANADOLU'DA TÜRK ŞEHİR KÜLTÜRÜ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı şehrinin kuruluş ve gelişme süreçlerinin analiz edilmesi. Şehrin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi. Şerir içi fonksiyonel yapı ve alanların analiz edilmesi.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında Osmanlı şehrinde mevcut iktisadi kurumlar, esnaf zümreler, şehrin fiziki yapısı, fonksiyonel işlev gören yapı ve alanlar ele alınacaktır. Ders kapsamında özellikle XV-XVI. yüzyıl şehir tarihini kaynakları da kullanılarak öğrencilerin çalışmayı tasarlayacakları bir şehre ilişkin hangi kaynaklardan ne tür bilgiler elde edebilecekleri üzerinde de durulacaktır. Ders kapsamında Bursa, Edirne, Manisa, Amasya gibi klasik dönemin önemli şehirleri örnek şehirler olarak ele alınacak ve çeşitli yönleriyle de değerlendirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Uğur Tanyeli, Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci, İstanbul 1987. Heath W Lowry, Trabzon şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583, İstanbul 1981. Heath W Lowry, Onbeşinci Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri Limnos (Limni) Adasında Yaşam, İstanbul 2002., Özer Ergenç XVI. Yüzyılın Sopnlarında Bursa, Ankara 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatı, sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler Osmanlı şehrini ve gelişme evrelerini öğrenebilir
  • 2 Öğrenciler Osmanlı şehir çalışmalarında kullanılacak kaynakları tanıyabilir
  • 3 Osmanlı şehrini tanımlayabilir
  • 4 Farklı şehirlerdeki fonksiyonel alanları tanımlayabilir
  • 5 Farklı şehirlerdeki fonksiyonel yapıları tanımlayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Orta Asya Türk Şehri ve Gelişme Süreci
2.Hafta *Orta Asya Türk Şehri ve Gelişme Süreci
3.Hafta *Anadolu'da Osmanlı Şehirleri
4.Hafta *Şehir ve Esnaf
5.Hafta *Osmanlı Şehrinde Fonksiyonel Yapılar ve Alanlar: Camiler, Zaviyeler,, Hamamlar
6.Hafta *Osmanlı Şehrinde Fonksiyonel Yapılar ve Alanlar: Kale, Meydan, Mescid
7.Hafta *Osmanlı Şehrinde Fonksiyonel Yapılar ve Alanlar, İmaretler, Hanlar
8.Hafta *Osmanlı Şehrinde Fonksiyonel Yapılar ve Alanlar: Pazar, Bedesten, ve sair işletmeler
9.Hafta *Arasınav
10.Hafta *Bursa
11.Hafta *Edirne
12.Hafta *Manisa
13.Hafta *Amasya
14.Hafta *Trabzon
15.Hafta *İzmir

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00