Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR500 TEZ 0,00 1,00 0,00 1,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez önerisinde belirtilen konuda ders döneminde kazanılmış teorik bilgi ve deneyimler ile Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Çalışmasının katkıları çerçevesinde tez çalışması hazırlamak.
Dersin İçeriği : Tez çalışması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tez çalışmasında kullanılan kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Araştırma, tartışma, mülakat, veri analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe
Prof. Dr. Cahit Telci
Prof. Dr. Özer Küpeli
Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Prof. Dr. Yusuf Ayönü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tarih Bölümü öğretim üyeleri
Dersin Verilişi : Yüzyüze, uzaktan mülakat

  • 1 Tez önerisinde belirtilen konu/probleme uygun okumalar yapabilir; mevcut taslağı düzeltebilir
  • 2 Tezin amacına uygun metodolojiyi seçebilir; seçtiği metodolojiye uygun tez araştırmasıyla ilgili etik unsurları (araştırma izni vb.) yerine getirebilir
  • 3 Elde edilen verileri uygun tekniklerle analiz edebilir
  • 4 Araştırma/inceleme konusu ve sorularına uygun bir değerlendirme biçimi hazırlayıp uygulayabilir
  • 5 Elde edilen bulguları raporlaştırabilir; sonuçları literatür ile karşılaştırıp yorumlayarak önerilerde bulunabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Tez çalışması
2.Hafta Tez çalışması
3.Hafta Tez çalışması
4.Hafta Tez çalışması
5.Hafta Tez çalışması
6.Hafta Tez çalışması
7.Hafta Tez çalışması
8.Hafta Tez çalışması
9.Hafta Tez çalışması
10.Hafta Tez çalışması
11.Hafta Tez çalışması
12.Hafta Tez çalışması
13.Hafta Tez çalışması
14.Hafta Tez çalışması

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 15,00 210,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 15,00 210,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Alan Çalışması 30 10,00 300,00
Toplam : 734,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00