Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENE500 YÜKSEK LİSANS TEZ 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Enerji Mühendisliği alanındaki konularla ilgili olarak kuramsal, deneysel ve saha çalışmaları kullanılarak verilerin toplanması, yorumlanması, çözümlenmesi ve modellenmesi.
Dersin İçeriği : Enerji Mühendisliği alanındaki verilerin toplanması, yorumlanması, çözümlenmesi ve modellenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Enerji Mühendisliği alanı ile ilgili yayımlanmış kitap, makale, tez ve diğer bilimsel dokümanlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bilimsel yayınların değerlendirilmesi, çalışma konusu ile ilgili kuramsal ve deneysel araştırmalar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Haktan Karadeniz
Prof. Dr. İbrahim Kocabaş
Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Alyamaç Seydibeyoğlu
Doç. Dr. Hasan Karakul
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Enerji Mühendisliği alanına giren sorun ve gelişmelerle ilgili olarak güncel bilgi sahibi olma
  • 2 Enerji alanındaki mühendislik problemleri ile ilgili olarak yorum ve değerlendirmeler yapma ve bu sorunların çözümüne ilişkin bilimsel yöntemler geliştirime ve uygulama
  • 3 Analitik, nümerik, deneyel ve saha çalışmalarını planlama, uygulama ve sonuca ulaştırma
  • 4 Enerji Mühendisliği alanındaki bilgisayar yazılımlarını kullanabilme ve bu yazılımlarla özgün mühendislik çalışmalarını gerçekleştirme
  • 5 Enerji Mühendisliği alanında bağımsız araştırma yeteneğine sahip olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez çalışması
2.Hafta *Tez çalışması
3.Hafta *Tez çalışması
4.Hafta *Tez çalışması
5.Hafta *Tez çalışması
6.Hafta *Tez çalışması
7.Hafta *Tez çalışması
8.Hafta *Tez çalışması
9.Hafta *Tez çalışması
10.Hafta *Tez çalışması
11.Hafta *Tez çalışması
12.Hafta *Tez çalışması
13.Hafta *Tez çalışması
14.Hafta *Tez çalışması

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Uygulama / Pratik 30 6,00 180,00
Laboratuvar 30 6,00 180,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 30 6,00 180,00
Saha/Arazi Çalışması 30 6,00 180,00
Toplam : 723,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00