Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENE503 ISIL VE AKIŞKAN BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, termodinamik, ısı aktarımı ve akışkanlar mekaniği arasındaki bağlantının açıklanmasıdır. Öğrenciler, bu başlıklar altında incelenen genel mühendislik uygulamalarını tasarlayabilmek üzere hazırlanacaklardır.
Dersin İçeriği : İç ve dış akışlar için geliştirilmiş bağıntılar ve bunlara karşılık gelen ısı aktarımı denklemleri. Bu bağıntıların belirli şartlar altında çalışan temel ısı aktarımı cihazlarına uygulanması. Hesaplamalı akışkanlar dinamiğine giriş ve bazı temel uygulamalar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, R. H. Turner, “Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences”, 4th Ed., McGraw-Hill, 2011
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınav, ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş Gör. Erinç Baytekin
Dersin Verilişi : Teorik ders ve proje.

  • 1 Termodinamik, ısı aktarımı ve akışkanlar mekaniği arasındaki bağlantıyı anlayabilmek
  • 2 Isı akış sistemlerinin tasarlanmasında kullanılan araçları anlayabilmek
  • 3 Isı akış sistemlerinin tasarlanmasında kullanılan farklı araçların yeteneklerini ayırt edebilmek
  • 4 Farklı ısı akış uygulamalarının tasarım yöntemlerini anlayabilmek
  • 5 Endüstriyel ısı akış mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Isı akış mühendisliğine giriş
2.Hafta *Boru içi akış
3.Hafta *Boru içi akış
4.Hafta *Kapalı ortamlarda zorlanmış taşınım
5.Hafta *Dış akış
6.Hafta *Dış akış
7.Hafta *Ara sınav 1
8.Hafta *Kapalı ortamlarda zorlanmış taşınım
9.Hafta *Doğal taşınım
10.Hafta *Isı değiştirgeçleri
11.Hafta *Isı değiştirgeçleri
12.Hafta *Ara sınav 2
13.Hafta *Hesaplamalı akışkanlar dinamiğine giriş
14.Hafta *Hesaplamalı akışkanlar dinamiğine giriş
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Proje : 30,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 10,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 4,00 48,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Proje 1 60,00 60,00
Toplam : 192,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00