Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL542 BİLİM TARİHİ YAZIMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, henüz Türkiye'de yeni bir çalışma sahası olan bilim tarihi yazımına ilişkin ana trentlerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği : Tarihyazımı, Bilim Tarihi, Ana Akımlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Helge Kragh, An Introduction to the Historiography of Science, Cambridge University Press, 1987, Cambridge. 2- Editörler: Kostas Gacropglu, Jean Christianidis, Efthymios Nicolaidis, Trends in the Historiography of Science, Springer Science Business Media, 1994, Boston. 3- Ludmilla Jordanova, “Gender and the Historiography of Science”, The British Journal fort he History of Science, Vol. 26, No. 4, The Big Picture, pp. 469-483. 4- Muhammet Özdemir, “Türk-İslâm Bilim Tarihinin Yeniden Yazımı Açısından Bilim Tarihi Yazım Biçimleri Tartışmasına Giriş”, Türk Yurdu, Ağustos 2013, Cilt 33, Sayı 312, Ankara, s. 35-41.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, tarihyazımının hipotetik ve öznel olduğunu öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler, bilim tarihinin tek bir kavram bakımından doğrusal olmadığını öğrenirler.
  • 3 Öğrenciler, pozitivizm, Marksizm ve tradisyonalizm gibi ana akım bilim tarihyazımlarını öğrenirler.
  • 4 Öğrenciler, feminist bilim tarihi yazımını öğrenirler.
  • 5 Öğrenciler, İslam biliminin tarih yazımını öğrenirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim Tarihinin Gelişim Yönleri
2.Hafta *Bilim Tarihi: Nesnellikler ve Gerekçelendirme
3.Hafta *Tarih Yazımının Bileşenleri ve “Bilinç Zamanı” Kavramının Arkeolojisi
4.Hafta *Tarihte Objektiflik ve İzahlar
5.Hafta *Hipotetik Tarih: Yapı ve Örgütlenme
6.Hafta *Anakronik ve Diakronik Bilim Tarihi: Bilim Adamının Tarihi
7.Hafta *Bilim Tarihinde İdeolojiler ve Mitler: “Bilimsel Devrim” Kavramı
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Genel ve Yerel Örnekler: George Sarton ve Aydın Sayılı
10.Hafta *Türkiye’de Bilim Tarihi Yazımı Tartışmaları ve Örnekler
11.Hafta *İlerlemeci Bilim Tarihi Yazımı ve Marksist Bilim Tarihi Yazımı
12.Hafta *Tradisyonalist Bilim Tarihi Yazımı ve “Philosophia Perennis” Kavramı
13.Hafta *Bilimler Tarihi Yazımı ve Fuat Sezgin
14.Hafta *Genelde Farklı Bir Bağlam: Feminist Bilim Tarihi Yazımı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00