Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM106.2 HEMŞİRELİK ESASLARI 5,00 8,00 4,00 11,00 13,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hemşirelik Esasları dersi, insanı ve toplumu çevresi içinde bütüncül bir yaklaşımla ele alır ve hemşireliğin ilke ve tekniklerini öğreterek diğer hemşirelik derslerine temel oluşturmayı amaçlar. Bu dersin amacı, bireysel sağlık kuralları ve temel insan gereksinimleri doğrultusunda hasta bakımı ile ilgili kavramları, ilkeleri ve yöntemleri öğretmektir.
Dersin İçeriği : 1. Hemşirelik Süreci (Bilimsel Problem Çözme Yöntemi) 2. Sağlıklı Bir Hastane Ortamı 3. Yaşam Bulguları 4. Yatak Başı Hasta Bakımı-Bireysel Hijyen Gereksinimi 5. Asepsi-Enfeksiyon Kontrolü 6. Vücut Mekaniği ve Hareket Gereksiniminin Karşılanması 7. İlaç Uygulamaları 8. Solunum Sistemi Uygulamaları 9. Sindirim Sistemi Uygulamaları 10. Boşaltım Sistemi Uygulamaları 11. Üriner Sistem Uygulamaları 12. Sıcak ve Soğuk Uygulamalar 13. Uyku ve Dinlenme 14. Ağrı 15. Yara Bakımı 16. Ölüm ve Ölümü Yaklaşan Hastanın Bakımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). 2. Carol R. Taylor, Carol Lillis, Priscilla, RN LeMone and Pamela Lynn (2010). Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care. 3. Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Geralyn Ochs (2009). Study Guide and Skills Performance Checklists for Fundamentals of Nursing. 4. Ulusoy MF, Görgülü S (1996). Hemşirelik Esasları, Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler. 5. Sabuncu N, Alpar ŞE, Bahçecik N, Batmaz M ve ark. (2008). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Alter Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Çalışması)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz Arş.Gör.Ayşe Akbıyık Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Çalışması)

 • 1 Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla değerlendirmenin önemini kavrayabilmesi.
 • 2 Hasta bakımı ile ilgili temel kavramları, ilke ve yöntemleri tanımlayabilmesi.
 • 3 Temel hemşirelik becerilerini tanımlayabilmesi.
 • 4 Temel hemşirelik becerilerini kavrayabilmesi.
 • 5 Temel hemşirelik becerilerini uygulayabilmesi.
 • 6 Bakım verdiği bireylerin sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını açıklayabilmesi.
 • 7 Bakım verdiği bireylerin sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını uygulayabilmesi.
 • 8 Evde ve sağlık kurumlarında bakım verebilmesi için, bakımın temel bilimsel ilkelerini kavrayabilmesi.
 • 9 Bakımın temel bilimsel ilkelerini ışığında hasta bakımını planlayabilmesi.
 • 10 Evde ve sağlık kurumlarında hasta bakımını, bakımın temel bilimsel ilkeleri doğrultusunda uygulayabilmesi.
 • 11 Bakımın temel ilkelerden yararlanarak vereceği hasta bakımında teknik beceri kazanabilmesi.
 • 12 Bireylere sağlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için öğretim yapabilme yeteneğini kazanabilmesi.
 • 13 Hasta bireyin tedavi ve bakımını doğru ilke ve teknikleri kullanarak uygulayabilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelik Süreci (Bilimsel Problem Çözme Yöntemi)
Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Hemşirelik Süreci (Örnek Vakalar)
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
2.Hafta *Sağlıklı Bir Hastane Ortamı-Sağlık Ekibi-Hasta Güvenliği
Yaşam Bulguları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Yaşam Bulguları
*-
*Okuma Kaynak tarama, tartışma, soru cevap
3.Hafta *Asepsi- Enfeksiyon Kontrolü
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Yaşam Bulguları
*-
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru cevap
4.Hafta *Yatak Başı Hasta Bakımı- Bireysel Hijyen Gereksinimi
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Asepsi- Enfeksiyon Kontrolü
*-
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
5.Hafta *Vücut Mekaniği ve Hareket Gereksiniminin Karşılanması
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Yatak Başı Hasta Bakımı
*-
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
6.Hafta *Yatak İstirahatinin Organizmaya Etkileri
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Vücut Mekaniği ve Hareket Gereksiniminin Karşılanması
*-
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru- cevap
7.Hafta *I.ARA SINAV
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Vücut Mekaniği ve Hareket Gereksiniminin Karşılanması
*-
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
8.Hafta *Solunum Sistemi Uygulamaları


*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Solunum Sistemi Uygulamaları


*-
* Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
9.Hafta *Sindirim Sistemi Uygulamaları
Boşaltım Sistemi Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Sindirim Sistemi Uygulamaları
Boşaltım Sistemi Uygulamaları
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
10.Hafta *Üriner Sistem Uygulamaları

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Üriner Sistem Uygulamaları

*-
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
11.Hafta *İlaç Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*İlaç Uygulamaları
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
12.Hafta *İlaç Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*İlaç Uygulamaları
*-
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
13.Hafta * Yara Bakımı
Sıcak-Soğuk Uygulamalar
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

* Yara Bakımı
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru- cevap
14.Hafta *Ağrı
Uyku ve Dinlenme
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*Sıcak-Soğuk Uygulamalar
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap
15.Hafta *Ölüm ve Ölümü Yaklaşan Hastanın Bakımı

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*II. ARA SINAV(LABORATUVAR SINAVI)
*Okuma, kaynak tarama, tartışma, soru cevap

 • 1 Vize : 20,000
 • 2 Vize 2 : 20,000
 • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 1,00 2,00
Ödev 15 1,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 5,00 75,00
Uygulama / Pratik 15 8,00 120,00
Laboratuvar 15 4,00 60,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Toplam : 401,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 13
AKTS : 13,00