Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL535 İSLAM AHLAK TEORİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, klasik İslâm ahlak teorilerinin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği : İslâm Ahlak Teorileri ve İslâm'da Ahlak Düşüncesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri, Çev.: Atilla Arkan, Litera Yayıncılık, 2004, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, İslam'da ahlak kavramını öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler, İslam ahlak felsefesi geleneklerini öğrenirler.
  • 3 Öğrenciler, İslam'da felsefi ahlak ile diğer ahlak düşüncelerini ayırt ederler.
  • 4 Öğrenciler, İbn Miskeveyh'in ahlak felsefesinin kurucusu olduğunu öğrenirler.
  • 5 Öğrenciler, Kur'ân-ı Kerîm ahlakının ilkelerini öğrenirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İslâm’da ahlak kavramının terminolojik gerekçeleri ve anlamları
2.Hafta *Temel Ekoller: Kelam, Felsefe, Tasavvuf ve Fıkıh Usulü Bağlamları
3.Hafta *İlâhî Hikmet, Hayır ve Şer Kavramları-Tarihsel Sosyal Yaşam İlişkisi
4.Hafta *Kelâm’da Hayır ve Şer Kavramları
5.Hafta *Kelama Göre İnsanın Sorumluluğu ve Husun-Kubuh Terimleri
6.Hafta *Felsefede Mutluluk Kavramı ve İlâhî Hikmet Meselesi
7.Hafta *Tasavvuf’ta Nefs ve Nefsin Tezkiyesi Terimlerinin İnsan ve Kötülük Algısı
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Fıkıh Usulü’nde Davranış Hükümlerinin Ahlaki Kaynağı
10.Hafta *Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Ahlak ve İnsanın Özgürlüğü
11.Hafta *İbn Miskeveyh’te Bağımsız Bir Disiplin Olarak Ahlak İlmi
12.Hafta *Gazâlî’nin Ahlak Anlayışı
13.Hafta *Vahdet-i Vücud Kavramı ve İnsanın Özgürlüğü
14.Hafta *Ahlak-ı Âlâi ve Osmanlı Düşüncesinde Ahlak

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00