Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL540 KÜLTÜR YAZIMI VE POST-KOLONYALİZM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, tarihyazımı kavramı ve çağdaş kültür yorumlarının öğrenilmesidir. Örnek bir teori olarak post-kolonyalizmin, tarih, teorik muhteva ve uygulama alanları bakımından öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Tarihyazımı, Kültür Yorumları, Oryantalizm Söylemi, Post-kolonyalizm
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Ania Loomba, Kolonyalizm-Postkolonyalizm, Çev.: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, 2000, İstanbul. 2- Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, The Empire Writes Back, Routledge, 2. Basım, 2002, London&New York. 3- Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin (ed.), The Post-colonial Studies Reader, Routledge, 1995, London&New York. 4- Talal Asad, Sekülerliğin Biçimleri; çev.: Ferit Burak Aydar, Metis Yayınları, 2007, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, tarihyazımı ve kültür kavramlarını öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler, oryantalizm söylemini öğrenirler.
  • 3 Öğrenciler, metropoliten ve post-kolonyal terimlerini öğrenirler.
  • 4 Öğrenciler, Birinci Dünya ve Üçüncü Dünya coğrafyalarını ve kimliklerini öğrenirler.
  • 5 Öğrenciler, Negritude teorisi ve Madun Çalışmalarını öğrenirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tarih Yazımı ve Kültür Yazımı Nedir?
2.Hafta *“Antropolojinin Muhatapları” ve Oryantalizm Söylemi
3.Hafta *Temel Kavramlar: “Post-kolonyal”, “Metropoliten”, “Üçüncü Dünya” ve “Empire”
4.Hafta *Frantz Fanon ve Negritude Hareketi
5.Hafta *Edward William Said ve Oryantalizm Eleştirileri
6.Hafta *Hindistan ve Madun Çalışmaları
7.Hafta *Michel Foucault ve Arkeoloji Kavramı
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Post-yapısalcı Teorisyenler: Bhabha, Spivak ve Chakrabarty
10.Hafta *Post-kolonyalizmin Teorik Kapsamı ve Türkiye
11.Hafta *Post-kolonyalizme Eleştiriler: Arif Dirlik, Ella Shohat ve Abdul R. JanMohamed
12.Hafta *Post-kolonyalizmden Sonra Bilgi, Bilim, Tarih ve Kültür
13.Hafta *Güney Amerika ve İrlanda Tecrübeleri
14.Hafta *Felsefi Post-kolonyalizm: Ferit Güven ve Talal Asad

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00