Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL538 FELSEFE' DE ÇAĞDAŞ TARTIŞMALAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, felsefede 20. ve 21. yüzyılda tartışılan en güncel konularda öğrencilerin donanımını arttırmak ve güncel felsefi problemleri tartışmaktır.
Dersin İçeriği : 1. 20 ve 21. yüzyılda felsefeye genel bir bakış. 2. Analitik felsefede son tartışmalar. 3. Kıta felsefesinde son tartışmalar. 4. Felsefe ve 21. yüzyıl bilim ve teknolojisi. 5. Postmodernizmin ardından çıkan yeni akımlar ışığında felsefe.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : The Problems of Contemporary Philosophy: A Critical Guide for the Unaffiliated, Paul Livingston, Andrew Putrefello, Polity Press, Cambridge, 2015.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, felsefedeki güncel felsefi tartışmaları izleyebilecek bilgiyle donatılacaktır.
  • 2 Öğrenciler geleneksel felsefi problemleri çağdaş tartışmalarla ilişkilendirebilecektir..
  • 3 Öğrenciler, felsefeyi çağdaş bilim ve teknolojiyle ve bunların eleştirisiyle daha yakından ilişkilendirebilecektir.
  • 4 Öğrenciler, günümüzde daha da önemi artan interdisipliner yaklaşımlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaktır.
  • 5 Öğrenciler, felsefi teorileri, günümüz sorunlarını anlamak ve çözmek için uygulama yeteneği kazanacaktır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *"Çağdaş" Teriminin Analizi 1
2.Hafta *Çağdaş Teriminin Analizi 2
3.Hafta *"Çağdaş" ile "Geleneksel" arasındaki ayrımın ele alınması
4.Hafta *Çağdaş Tartışmalarda Etiğe dair Yaklaşımlar 1
5.Hafta *Çağdaş tartışmalarda etiğe dair yaklaşımlar 2
6.Hafta *Çağdaş tartışmalarda ontolojik yaklaşımlar 1
7.Hafta *Çağdaş tartışmalarda ontolojik yaklaşımlar 2
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çağdaş tartışmalarda metafiziksel yaklaşımlar 1
10.Hafta *Çağdaş tartışmalarda metafiziksel yaklaşımlar 2
11.Hafta *Çağdaş tartışmalarda epistemolojik yaklaşımlar
12.Hafta *Çağdaş tartışmalarda epistemolojik yaklaşımlar 2
13.Hafta *Genel değerlendirme ve tartışma 1
14.Hafta *Genel değerlendirme ve tartışma 2

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00