Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM201.02 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK 2 2,00 0,00 2,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel araştırma ve istatistiksel kavramları bilmesini, verileri uygun sınıflayarak tanımlayıcı istatistikleri hesaplamasını, araştırma raporu hazırlamayı öğrenmesini, verilerin analizinde temel analiz yöntemlerini bilmesini, temel SPSS programını kullanma becerisini kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği verileri analiz edebilme ve verileri yorumlayabilme ile SPSS kullanımına odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Kitapları; 1. Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları“, Emek Ofset, Ankara , 2005 2. Erefe İ. ve ark. Hemşirelik Araştırma: İlke , Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002. 3. Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset, Ankara ,2011 4. Karasar N. Araştırmalarda Rapor hazırlama. Nobel Yayın, 10.Basım, Ankara, 2002. 5. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10.Baslı, Nobel Yayın, Ankara, 2000. 6. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık , İstanbul, 2008. 7. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2003. 8. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2002. 9. Yüksel A, Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl?. Detay Yayıncılık.Ankara, 2007. Ders için gereken malzeme; 1. Bilgisayar Laboratuvarı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Barkovizyon eşliğinde ders anlatımı, araştırma örneklerinin paylaşımı, soru-cevap, grup çalışması, bilgisayar laboratuvarında çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Sorumlu Öğretim Üyeleri:.Doç.Dr. Medine YILMAZ, Assist Prof. Jülide G. YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Feyza DERELİ, Arş.Göre. Gülçin YELTEN, Arş.Gör. Gamze KUNDAKÇI;
Dersin Verilişi : Teorik ve bilgisayar uygulaması

  • 1 Bilimsel araştırma yürütmek için gerekli yöntemi oluşturmada veri toplama yöntemlerini bilmesi
  • 2 Bilimsel araştırmada istatistiksel analiz yöntemlerini bilmesi ve uygulayabilmesi
  • 3 Araştırma raporu hazırlamanın ilkelerini bilmesi
  • 4 Meslek hayatında araştırma sonuçlarını kullanmanın önemini kavraması
  • 5 Yeni çalışmalar tasarlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistiğe Giriş
*Bilgisayar laboratuvarı
2.Hafta *Verilerin düzenlenmesi ve tanımlayıcı istatistikler
*Bilgisayar laboratuvarı
3.Hafta *SPSS’te veri tabanı hazırlama
*Bilgisayar laboratuvarı
4.Hafta *Verilerin çözümlenmesi- I (Non-parametrik testler)
*Bilgisayar laboratuvarı
5.Hafta *Verilerin çözümlenmesi- I- Devam
*Bilgisayar laboratuvarı
6.Hafta *Verilerin çözümlenmesi- II
*Bilgisayar laboratuvarı
7.Hafta *Verilerin çözümlenmesi- II Devam
*Bilgisayar laboratuvarı
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Verilerin çözümlenmesi-III
*Bilgisayar laboratuvarı
10.Hafta *Verilerin çözümlenmesi-III-Devam
*Bilgisayar laboratuvarı
11.Hafta *Verilerin çözümlenmesi- IV ( Diğer analiz yöntemleri ve kalitatif araştırmalarda analiz-SPSS)
*Bilgisayar laboratuvarı
12.Hafta *Araştırma raporu hazırlama -I
*Bilgisayar laboratuvarı
13.Hafta *Araştırma raporu hazırlama -II
*Bilgisayar laboratuvarı
14.Hafta *Araştırmaların değerlendirilmesi ve kullanılması
*Bilgisayar laboratuvarı
15.Hafta *Ders uygulamarına ilişkin Genel Çalışma
*Bilgisayar laboratuvarı

  • 1 Midterms : 30,000
  • 3 Project : 10,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 16,00 16,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 4,00