Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR544 TARİH ARAŞTIRMALARINDA TEMEL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİZİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı güncel coğrafi bilgi sistemleri ve veri tabanlarını kullanarak mekânsal unsurların haritalanması ve analizlerinin yapılmasının öğretilmesidir. Bu amaca yönelik olarak öğrencilere koordinat ve projeksiyon sistemleri, raster ve vektör veri formatları tanıtılarak mekânsal veri tabanları oluşturmaları ve ArcGIS programı kullanılarak harita üretimi öğretilecektir.
Dersin İçeriği : - Veri sorgulama - Mekânsal verileri ölçme ve işleme - Buffer, Thiessen poligonları ve dissolve fonksiyonu - Verileri birleştirmek - Alansal enterpolasyon ile uyumsuz poligonların entegrasyonu - Mekânsal analiz teknikleri - Tarihi CBS'de mekânsal analizler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gregory I.N. and Ell P.S. (2007) Historical GIS: Techniques, methodologies and scholarship. Cambridge University Press: Cambridge. Gregory I.N. (2003) A Place in History: A guide to using GIS in historical research. Oxbow: Oxford. Knowles A.K. (2002, ed.) Past Time, Past Place: GIS for history. ESRI Press: Redlands, CA Goerke M. (1994, ed.) Coordinates for Historical Maps. Max-Planck-Institut fur Geschichte: Gottingen
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Teorik anlatım - Sınıf içi uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :

  • 1 Temel CBS fonksiyonlarının öğrenilmesi
  • 2 Tarih araştırmalarında CBS'nin nasıl kullanılabileceğinin öğrenilmesi
  • 3 CBS'nin niceliksel veri analizlerinde nasıl kullanılacağının öğrenilmesi
  • 4 CBS'nin niteliksel veri analizlerinde nasıl kullanılacağının öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Erkân-ı Harbiye haritalarının taranması
*Erkân-ı Harbiye haritalarının taranması
2.Hafta *Erkân-ı harbiye haritalarında yol ve yerleşim bilgisinin sayısallaştırılması
*Erkân-ı harbiye haritalarında yol ve yerleşim bilgisinin sayısallaştırılması
3.Hafta *Erkân-ı Harbiye haritalarının rektifiye edilmesi
*Erkân-ı Harbiye haritalarının rektifiye edilmesi
4.Hafta *Erkân-ı Harbiye haritalarından elde edilen yerleşmelerin özniteliklerinin girilmesi
*Erkân-ı Harbiye haritalarından elde edilen yerleşmelerin özniteliklerinin girilmesi
5.Hafta *Erkân-ı Harbiye haritalarından elde edilen yerleşim yerlerinin sorgulanması
*Erkân-ı Harbiye haritalarından elde edilen yerleşim yerlerinin sorgulanması


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 10 6,00 60,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00