Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR543 TARİH ARAŞTIRMALARINDA TEMEL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİZİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı güncel coğrafi bilgi sistemleri ve veri tabanlarını kullanarak mekânsal unsurların haritalanması ve analizlerinin yapılmasının öğretilmesidir. Bu amaca yönelik olarak öğrencilere koordinat ve projeksiyon sistemleri, raster ve vektör veri formatları tanıtılarak mekânsal veri tabanları oluşturmaları ve ArcGIS programı kullanılarak harita üretimi öğretilecektir.
Dersin İçeriği : - Koordinat sistemleri - Projeksiyon sistemleri - Raster ve vektör veri formatları - Mekânsal veri tabanları - Dijital Yükseklik Modelleri (SRTM ve ASTER) - Harita Genel Komutanlığı topografya haritaları ve veri tabanları - ArcGIS for Desktop ile harita üretimi ve düzenlenmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Hillier, A., Knowles, A.K., 2008, Placing History: How Maps, Spatial Data and GIS are Changing Historical Scholarship, Esri Press, California - Ormsby, T., Napoleon, E.J., Burke, R., Groessl, C., 2010, Getting to Know ArcGIS Desktop, Esri Press, California - Ocak, F., Sert, S., Ünsal Ö., 2013, ArcGIS for Desktop 10.1, Esri Türkiye Yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Teorik anlatım - Sınıf içi uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Güncel ve kamuya açık olan mekânsal veri tabanlarını ve kullanımının öğrenilmesi
  • 2 Mekânsal unsurların konum bilgisinin haritalanmasının öğrenilmesi
  • 3 Kartografik ürünlerin ortaya çıkarılmasının öğrenilmesi
  • 4 Temel mekânsal analizlerin öğrenilmesi
  • 5 Dijital Yükseklik Modelleri'nin nasıl işlenebileceğinin öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Oryantasyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri'ne Giriş
2.Hafta *Koordinat Sistemleri ve Küresel Konumlama Sistemi
*İzmir'deki köylerin koordinat konum bilgisinin bulunması ve girilmesi.
3.Hafta *Harita Projeksiyonları
*Farklı projeksiyonlar ile Türkiye haritasının oluşturulması.
4.Hafta *Raster ve Vektör veri formatları
*İzmir ilinin raster ve vektör yol haritalarının oluşturulması
5.Hafta *Mekânsal Veri Tabanları
*Genel kullanıma açık mekânsal veri tabanlarından veri indirilmesi ve kullanımı
6.Hafta *Dijital Yükseklik Modelleri (SRTM)
*SRTM yükseklik modellerinden topografik harita üretimi.
7.Hafta *Dijital Yükseklik Modelleri (ASTER)
*ASTER yükseklik modellerinden topografik harita üretimi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *ArcGIS yazılımı ile haritalama
*İzmir ilinin topografya haritasının oluşturlması
10.Hafta *ArcGIS yazılımı ile haritalama
*İzmir ili akarsu ağının haritalanması
11.Hafta *ArcGIS yazılımı ile haritalama
*İzmir ili yol ağının haritalanması
12.Hafta *ArcGIS yazılımı ile haritalama
*İzmir ili yerleşim yerlerinin haritalanması
13.Hafta *ArcGIS yazılımı ile haritalama
*Arazi üzerinde tespit edilen noktaların haritada gösterimi
14.Hafta *Kartografik ürünün değerlendirilmesi
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 10 6,00 60,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00