Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI114 GİRİŞİMCİLİK 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları ve girişimcilik süreci
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Norman M. Scarborough, Jeffrey R. Cornwall (2016) Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Global Edition, 8/E, Pearson.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Arasınav, ödev, proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Akkuş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Girişimciliğin temel kavramlarını tanımlar.
  • 2 Girişimciliğin özelliklerini öğrenir.
  • 3 Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.
  • 4 Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
  • 5 Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır.
  • 6 Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Girişimciliğin Temel Kavramları
2.Hafta *Girişimcilik ve Etik
3.Hafta *Girişimcilik ve Yaratıcılık
4.Hafta *Fizibilite Analizi
5.Hafta *Fizibilite Analizi
6.Hafta *İş Modeli Tasarımı
7.Hafta *İş Planı hazırlama
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *İş Planı Hazırlama
10.Hafta *İş Planı Örnekleri
11.Hafta *Başarılı Girişimcilik Hikayeleri
12.Hafta *Girişimcilik ve İmtiyaz Hakkı
13.Hafta *Pazarlama Planı Hazırlama
14.Hafta *E-ticaret ve Girişimcilik
15.Hafta *Küresel Girişimcilik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 0 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 84,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00