Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUR222 TÜRKİYE TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslamiyetten önceki dönemde Türklerin kültür tarihini ayrıntılı bir şekilde ele alıp incelemektir
Dersin İçeriği : Kültür, medeniyet, küreselleşme gibi kavramlar üzerinde durularak, eski türklerde bozkır kültürü, göçebelik, sosyal yapı, kut ve cihan hakimiyeti, devlet yapısı, din, iktisadi hayat, edebi kültür, sanat, düşünce ve ahlak gibi konular ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-İBRAHİM KAFESOĞLU, TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ, İSTANBUL, 2986. 2-TUNCER BAYKARA, TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI, İZMİR, 1997. 3-TUNCER BAYKARA, TÜRK KÜLTÜRÜ, İSTANBUL, 2003. 4-ŞERAFETTİN TURAN, TÜRK KÜLTÜR TARİHİ, ANKARA, 2000. 5-NİTAZİ BERKES, TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞLAŞMA, ANKARA, 1973. 6-A.DİLİÇAR, KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ, ANKARA, 1972. 7-T.S.ELİOT, KÜLTÜR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, ÇEV.SEVİM KANTARCIOĞLU, ANKARA, 1987. 8-ZİYA GÖKALP, TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ, HAZ.FİKRET ŞAHOĞLU, İSTANBUL, 1974. 9-BOZKURT GÜVENÇ, TÜRK KÜLTÜR KONUSU VE SORUNLARIMIZ, İSTANBUL, 1995. 10-BOZKURT GÜVENÇ, TÜRK KİMLİĞİ-KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI, ANKARA, 1993. 11-İBRAHİM KAFESOĞLU, TÜRKİSLAM SENTEZİ, İSTANBUL, 1985. 12-MEHMET KAPLAN, TÜRK MİLLETİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ, ANKARA, 1987. 13-KAŞGARLI MAHMUT, DİVANU LUGAT-İT TÜRK, YAY.BESİM ATALAY, ANKARA, 1941-1972. 14-KEMAL KARPAT, TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ, İSTANBUL, 1967. 15-BERNARD LEWİS, MODERN TÜRKİYE’NİN DOĞUŞU, ANKARA, 1970. 16-BAHAEDDİN ÖGEL, İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK KÜLTÜR TARİHİ, ANKARA, 1962. 17-BAHAEDDİN ÖGEL, TÜRK KÜLTÜR TARİHİNE GİRİŞ, ANKARA, 1978-1987. 18-LASZLO RASONYİ, TARİHTE TÜRKLÜK, ANKARA, 1971. 19-FARUK SÜMER, ESKİ TÜRKLERDE ŞEHİRCİLİK, İSTANBUL, 1984. 20-TANER TİMUR, OSMANLI KİMLİĞİ, ANKARA, 1986.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Zafer Öter
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler Türk Kültür ve Medeniyeti hakkında akademik düzeyde bilgi sahibidir.
  • 2 Bu konuda öğrenmiş oldukları bilgilerini kullanabilme becerisine sahiptir.
  • 3 Öğrenciler tarihi olayları her yönden ele alabilir, sebep-sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yaparak değerlendirebilir.
  • 4 Tarihi dönemlerle ilgili çeşitli konular karşısında, araştırmaya yönelik ihtiyaçları belirleyebilir, süreci tasarlayabilir.
  • 5 Tarihi araştırmalara yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kültür, medeniyet, türk kültürü, küreselleşme kavramları
2.Hafta *Göçebelik ve bozkır kültürü
3.Hafta *Türklerde Sosyal Yapı-I
4.Hafta *Türklerde Sosyal Yapı-II
5.Hafta *Türklerde hükümranlık, kut ve cihan hakimiyeti anlayışı
6.Hafta *Türk devlet yapısı-I
7.Hafta *Türk devlet yapısı-II
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Türklerde din-I
10.Hafta *Türklerde din-II
11.Hafta *Türklerde iktisadi hayat-I
12.Hafta *Türklerde iktisadi hayat-II
13.Hafta *Edebiyat, kültür ve sanat
14.Hafta *Düşünce ve ahlak
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00