Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUR220 SELÇUKLU VE OSMANLI SANATI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Selçuklu ve Osmanlı Sanatını anlamak.
Dersin İçeriği : Selçuklu ve OSmanlı Sanatına genel bir bakış sağlamak.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Selçuk Mülayim, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik - 1982
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse devam mecburidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Selçuklu Dönemi motif ve kompozisyonlarını tanırlar.
  • 2 Selçuklu Döneminde ortaya konan sanat eserlerini tanırlar.
  • 3 Ulu camilerin plan gelişimini kavrayabilme.
  • 4 Büyük Selçuklu süsleme anlayışı hakkında fikir ileri sürebilme
  • 5 Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve sosyal şartlar çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri tahlil edebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu’daki Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari eserlerinin gelişimi.
2.Hafta *Dönem sanatının Mezopotamya ve Anadolu Hıristiyan sanatı ile etkileşimleri.
3.Hafta *Dönemin başlıca mimari eserleri ve diğer sanat eserleri.
4.Hafta *Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi gelişimi
5.Hafta *Anadolu’da Selçuklu mimarisi
6.Hafta *Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi gelişimine paralel olarak, kuruluş dönemindeki ve Klasik dönemdeki başta Mimar Sinan eserleri olmak üzere dini, askeri ve kültürle yapılar ve diğer sanat eserleri.
7.Hafta *Anadolu’da Selçuklu dini yapıları.
8.Hafta *Külliyeler, medreseler.
9.Hafta *Hanlar, kervansaraylar.
10.Hafta *Saraylar, konut mimarisi.
11.Hafta *Şehirlerinin sosyal ve fiziki yapısı.
12.Hafta *Osmanlı'da günlük yaşam.
13.Hafta *Hat sanatı.
14.Hafta *Minyatür sanatı.
15.Hafta *Halı sanatı.

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 15 2,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Toplam : 124,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00