Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3 0,00 1,00 0,00 0,00 27,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür tarama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şanlı
Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ceylan
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Doğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Literatür tarama

  • 1 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi
  • 3 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme
  • 4 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi
  • 5 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
2.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
3.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
4.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
5.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
6.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
7.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
8.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
9.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
10.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
11.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
12.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
13.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
14.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
15.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar

  • 1 Araştırma Sunumu : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 20 25,00 500,00
Araştırma Sunumu 2 5,00 10,00
Problem Çözme 10 25,00 250,00
Rapor 2 32,00 64,00
Toplam : 824,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 27
AKTS : 27,00