Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI105 SOSYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders temel olarak öğrencide toplumbilimsel anlayışın oluşmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu hedefle, sosyolojinin bir disiplin olarak nesnesinin ne olduğu; hangi temel sorularla yola çıktığı; bu sorulara hangi perspektiflerden baktığı, bu farklı perspektiflerin hangi temel varsayımlar üzerine kurulduğu günlük yaşamdan alınacak örnekler eşliğinde verilecektir.
Dersin İçeriği : İktidar, ideoloji, toplumsal eylem, sınıf, özne gibi temel toplumbilimsel kavramların tanımı ve evrimi anlatılırken temel yöntembilimsel sorunlar ve bunlara verilen alternatif çıkış noktaları karşılaştırmalı olarak tartışmaya açılacaktır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Anthony Giddens, Sociology, 5th Ed., Polity Press, Cambridge, 2001. John J. Macionis, Sociology, 6th Ed., Prentice-Hall Int. New Jersey, 1997. Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Canan Uğur Rızzı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sosyolojinin temel sorunlarını ve tartışma eksenlerini anlayabilme
  • 2 Temel sosyolojik kavram ve paradigmaları anlayabilme ve günümüz sosyolojisindeki ve iktisattaki yerlerini açıklayabilme
  • 3 Derste verilen materyal ve fikirler yardımıyla sosyolojik ve iktisadi argümanlar üretebilme becerisi geliştirebilme
  • 4 Karşılaştırmalı sosyolojik analiz yapabilme
  • 5 Toplumsal ilişkileri kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyoloji Disiplininin Temel Sorunları
2.Hafta *Kültür ve Toplum
3.Hafta *Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam
4.Hafta *Toplumsal Cinsiyet
5.Hafta *Toplumsal Cinsiyet
6.Hafta *Beden Sosyolojisi ve Beden Politikası
7.Hafta *Beden Sosyolojisi ve Beden Politikası
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Irk, Etnisite ve Göç
10.Hafta *Irk, Etnisite ve Göç
11.Hafta *Sınıf, Tabakalaşma ve Eşitsizlik
12.Hafta *Sınıf, Tabakalaşma ve Eşitsizlik
13.Hafta *Küreselleşme, Kent ve Yoksulluk
14.Hafta *Politik Kültür

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 7 3,00 21,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 133,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00