Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders Türk Dış Politikasının temel prensiplerini inceleyerek, Türk Dış Politikasının tarihsel gelişimi ve mevcut durumu hakkında öğrencilere analiz yapma yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği : Türk Dış Politikasının felsefi temelleri, prensipleri ve Türk Dış Politikasını etkileyen faktörler, Türk Dış Politikasının uluslararası ilişkiler teorileri açısından genel bir değerlendirmesi, Cumhuriyet dönemindeki temel dış politika konuları, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye -Orta Doğu ilişkileri, Türkiye’nin önemli uluslararası örgütlerle ilişkileri, Kıbrıs konusu, iç dinamiklerin dış politikaya etkisi ve Türk Dış Politikasında sistemik dönüşüme paralel olarak ortaya çıkan fırsat ve sorunların analizi dersin içeriğini oluşturmaktadır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : •Hale, William, Turkish Foreign Policy, 1774­2000 (London: Frank Cass, 2002). •Oran, Baskın (ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Yorumlar, Belgeler,2 Volumes (İstanbul, İletişim, 2001).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Haktan Birsel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

  • 1 Türk Dış Politikasının temel unsur ve prensiplerini söyleyebilme
  • 2 Türkiye’nin komşu ülkeleri ile ilişkilerini analiz edebilme
  • 3 Türkiye’nin dış politika kararlarını dünya sistemi çerçevesinde inceleyebilme
  • 4 21.Yüzyılda dünya gündemini meşgul eden belli başlı konuların Türk Dış Politikasına olan etkilerini sorgulayabilme
  • 5 Türk Dış Politikasının geleceğine dair değerlendirmeler yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türk Dış Politikasının felsefi temelleri
2.Hafta *Türk Dış Politikasının Temel Prensipleri
3.Hafta *Türk Dış Politikasını Etkileyen Faktörler
4.Hafta *Cumhuriyet Dönemi Temel Dış Politika Konuları
5.Hafta *Türk Dış Politikası ve Uluslararası Örgütler
6.Hafta *Türk Dış Politikası ve Bölgesel Komşuluk İlişkileri
7.Hafta *Türkiye-Amerika ilişkileri
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Türkiye-Rusya İlişkileri ve Güney Kafkasya
10.Hafta *Türkiye -Orta Doğu ilişkileri
11.Hafta *Türkiye-AB ilişkileri
12.Hafta *Kıbrıs konusu
13.Hafta *Türk Dış Politikası ve Gelişmekte olan Ülkeler ile İlişkiler
14.Hafta *21. Yüzyıl Sorunları ve Türk Dış Politikası
15.Hafta *Türk Dış Politikası: Fırsat ve Sorunlara dair genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00