Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.27 KÜRESEL TARİH 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders 1800'lerden sonra dünyanın farklı coğrafyaların ortaya çıkan ve global bir hale gelen olay ve dinamikleri incelemeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Ders modern dünyadaki gelişimleri tarihsel perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. bu anlamda dersin ilk bölümünde politik, ekonomik ve ideolojik rekabet incelenecektir. İkinci bölümde ise Biritanya İmparatorluğu'ndan II. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemdeki gelişmeleri irdelemektedir. Son bölümde ise global gelişmelerin 1950'lerden sonraki seyri incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Eric Hobsbawm, Devrim Çağı, Dost Kitabevi, 2016; Eric Hobsbawm, Sermaye Çağı 1848-1875, Dost Kitabevi, 2009; Eric Hobsbawm, Devrim Çağı, 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, bireysel çalışma, ev ödevi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Hüseyin Çalış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze Ders

  • 1 Modern dünyanın politik ve ekonomik olarak kavramsallaştırılmasının öğrenimi
  • 2 19. yüzyıl ile yaşadığımız dönem arasındaki olaylar arasındaki bağ kurmanın öğrenimi.
  • 3 Modern olarak bilinen kavramların tarihsel olarak sorgulanması için karşılaştırmalı perspektif sunar.
  • 4 Modern dönemdeki dünya üzerindeki siyasi ve ekonomik eşitsizliğin kökenlerinin anlaşılmasını sağlar.
  • 5 Büyük ideolojilerin birbirleriyle olan mücadelesinin dünya tarihine olan etkisinin analizini sağlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Politik, Ekonomik ve İdeolojik Rekabet-I
2.Hafta *Politik, Ekonomik ve İdeolojik Rekabet-II
3.Hafta *Politik, Ekonomik ve İdeolojik Rekabet-III
4.Hafta *Britanya İmparatorluğu
5.Hafta *Dünya Savaşları
6.Hafta *Emperyalizm ve SömürgecilikTarihi
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Büyük Ayrışma
9.Hafta *Yeni Milliyetçi Oluşumlar
10.Hafta *Devrimler ve İsyanlar-I
11.Hafta *Devrimler ve İsyanlar-II
12.Hafta *Soğuk Savaş Dönemi ve İdeolojiler
13.Hafta *Çevrenin Yükselişi
14.Hafta *Tarihin sonu? Sovyet Susya ve Sonrası
15.Hafta *Aşırılık Dönemi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 118,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 3,00