Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.24 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders öğrencilerin sosyal sorumluluk ve farkındalık bilinçlerini amaçlamaktadır
Dersin İçeriği : Ders içeriğini sosyal sorumluluk, soical bilinç ve karşılıklı dayanışma başlıkları oluşturmaktadır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Toplum olma bilincini edinme
  • 2 Toplumsal sorunların yol açtığı çeşitli dezavantajlı grupları anlama
  • 3 Dezavantajlı toplumsal gruplar ve diğer canlıların yaşam koşullarında iyileşme sağlamak
  • 4 Türkiye'nin temel bazı sosyal problemlerini anlamak ve bunların çözümüne katkı sunmak
  • 5 Sosyal sorumluluk ve çağdaş vatandaşlık arasındaki ilişkiyi kavrama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal sorumluluk kavramının tanımı
2.Hafta *Sosyal sorumluluk kavramının tanımı
3.Hafta *Sosyal sorumluluk kavramının tanımı
4.Hafta *Türkiye'nin temel sosyal problemleri
5.Hafta *Türkiye'deki dezavantajlı gruplar
6.Hafta *Sosyal Sorumluluk Projesi hazırlamanın temelleri hakkında eğitim
7.Hafta *Sosyal Sorumluluk Projesi hazırlamanın temelleri hakkında eğitim
8.Hafta *Alanda proje gerekleri hakkında bilgi toplama ve gerekli kurumsal ilişkileri geliştirme
9.Hafta *Alanda proje gerekleri hakkında bilgi toplama ve gerekli kurumsal ilişkileri geliştirme
10.Hafta *Alanda proje gerekleri hakkında bilgi toplama ve gerekli kurumsal ilişkileri geliştirme
11.Hafta *Alanda proje gerekleri hakkında bilgi toplama ve gerekli kurumsal ilişkileri geliştirme
12.Hafta *Alanda proje gerekleri hakkında bilgi toplama ve gerekli kurumsal ilişkileri geliştirme
13.Hafta *Alanda proje gerekleri hakkında bilgi toplama ve gerekli kurumsal ilişkileri geliştirme
14.Hafta *Alanda proje gerekleri hakkında bilgi toplama ve gerekli kurumsal ilişkileri geliştirme
15.Hafta *Proje ön ve nihai raporlarının teslimi

  • 2 Proje : 40,000
  • 3 Rapor : 40,000
  • 4 Final : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 15,00 15,00
Derse Katılım 9 2,00 18,00
Alan Çalışması 5 2,00 10,00
Teorik Ders Anlatım 9 2,00 18,00
Rapor 1 3,00 3,00
Toplam : 64,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00