Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-MH.13 SUNUM TEKNİKLERİ 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : -
Dersin İçeriği : -
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Didem Şen Karaman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sınıfta ders

  • 1 Yapacağı sunuşlara daha çok önem verir.
  • 2 Bilinçli ve etkili sunumlar hazırlayabilir.
  • 3 Sunum araçlarından etkin bir şekilde yararlanır
  • 4 Yazılı ve görsel sunumlarda daha etkili olur.
  • 5 Kendini daha iyi ifade eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, İletişimin Önemi
2.Hafta *Sunum Hazırlama Aşamaları I (Sunum Planlanması, Sunumun amacının belirlenmesi, konuşmacının ve dinleyicinin hedeflerinin belirlenmesi, Hedef kitlenin / dinleyicilerin profilinin belirlenmesi)
3.Hafta *Sunum Hazırlama Aşamaları II (Kullanılacak Destek Araçları- Sözel destek araçları-Görsel destek araçları, Sunumda destek araçlarını kullanırken dikkat edilecek hususlar)
4.Hafta *Sunum Hazırlama Aşamaları III (Bilgi / Verileri toplama, Verileri düzenleme, Grafik ve tablolardan faydalanma)
5.Hafta *Sunum Hazırlama Aşamaları IV (Sunumu Hazırlama: , Plan çıkarma, Bilgileri/Verileri metne çevirme, Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme, Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme, Sunumu prova etme)
6.Hafta *Sunum Hazırlama Aşamaları V (Sunumu Yapma-Sunumun İletişim Öğeleri- Sözlü iletişim, Sözsüz iletişim, Beden dilinin öğeleri: Göz-bakış; jestler ve mimikler; görsel etki)
7.Hafta *Özgeçmiş Hazırlama
8.Hafta *Grup Sunumları, Sunum Değerlendirmeleri
9.Hafta *Grup Sunumları, Sunum Değerlendirmeleri
10.Hafta *Grup Sunumları, Sunum Değerlendirmeleri
11.Hafta *Grup Sunumları, Sunum Değerlendirmeleri
12.Hafta *Grup Sunumları, Sunum Değerlendirmeleri
13.Hafta *Grup Sunumları, Sunum Değerlendirmeleri
14.Hafta *Grup Sunumları, Sunum Değerlendirmeleri

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 24,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 7 1,00 7,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Toplam : 77,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00