Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ZOR101 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ 1,00 2,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders kapsamında; Üniversite nedir? Üniversiteli olmak nedir? Üniversite yaşamının sunduğu değerler nelerdir? Üniversite yaşamındaki kurallar nelerdir? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde ne tür olanaklar ve hizmetler bulunmaktadır? sorularına açıklayıcı bilgilerin verilmesi ve öğrencilere çeşitli etkinliklerle üniversiteli olma bilincinin aşılanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Üniversiteye ve üniversite yaşamına başlangıç niteliğindeki bilimsel ve mesleki; sosyal ve kültürel; sanatsal; sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Planlanan etkinlikler ile ilgili her türlü yazılı ve görsel materyal.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödev Seminer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ara Sınav Yarıyıl Sonu Sınav
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dr. Öğr. Üyesi Perihan Kendirci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin genel bilgilerin öğrenilmesi.
  • 2 Üniversite yaşamının genel ilkelerini öğrenebilme
  • 3 Üniversite hizmetlerini gruplandırabilir
  • 4 Kütüphane araştırmasına dayalı sunum yapabilir
  • 5 Üniversite değerlerini sergileyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencilerle tanışma, ders hakkında genel bilgi verme
2.Hafta *Öğrencilerin öğretim üyeleri arasında paylaşılması
3.Hafta *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi hakkında genel bilgilerin verilmesi
4.Hafta *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın olanakları ve sunduğu hizmetlerin tanıtılması
5.Hafta *Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün tanıtılması; not sistemi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
6.Hafta *Öğretim üyesinin belirleyeceği Turizm ile ilgili bir makalenin kütüphaneden temin edilip, ilgili öğretim üyesine sunulması
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Bir tiyatro oyunu izleme
9.Hafta *Kişisel özgeçmiş hazırlama ve öğretim üyesine sunma
10.Hafta *Üniversite içindeki veya dışındaki bir seminere katılma
11.Hafta *Öğretim üyesinin belirlediği bir konu hakkında yazılmış bir makalenin özetini sunma
12.Hafta *Yurtdışında Turizm İşletmeciliği eğitimi veren bir bölümün araştırılıp, bölüm hakkında bir rapor hazırlanması
13.Hafta *Öğretim üyesinin veya öğrencinin belirleyeceği bir konu hakkında çalışma yapılması
14.Hafta *Öğrencinin belirleyeceği bir konu hakkında çalışma yapılması
15.Hafta *Öğrencinin belirleyeceği bir konu hakkında çalışma yapılması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Uygulama / Pratik 15 1,00 15,00
Ev Ödevi 1 30,00 30,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 76,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00