Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP.SC.537 PLASTİK REKONSTRUKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Stajın amacı plastik cerrahiyi ilgilendiren konuların genel hatlarıyla öğrenilmesi, hasta spektrumu hakkında bilgi sahibi olunması, bu spektrum dahilindeki hastaların doğru merkezlere, doğru zamanlama ile yönlendirme alışkanlığının kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği : Hikaye alarak ve genel/lokal fizik muayene yaparak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiyi ilgilendiren hastalıklarda ve özellikle acil koşullarda başvuran travma hastalarında tanı, temel tedavi ilkeleri ve hangi hastaların sevk edileceğini öğrenmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Grabb and Smith's Plastic Cerrahi. Charles H Thorne (Editör). Serdar Gültan(Çeviri editörü). Baskı tarihi 2010. ISBN: 9789752772564<br />2. Plastic Surgery (8 Volume Set) Stephen J. Mathes MD (Author), Vincent Rod Hentz MD (Author) Hardcover: 7616 pages Publisher: Saunders; 2nd edition (December 5, 2005) Language: English ISBN-10: 072168811X ISBN-13: 978-0721688114.<br />3. Web: emedicine.com (plastic surgery alt başlığı)<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik dersler Poliklinikte hasta değerlendirme Servis hastası takibi Ameliyathanede ameliyat izleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derslere tam katılım Uygun kıyafet seçimi Uygun hal ve tavır sergileme
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersin Akşam
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Rehber Marşil Dr. Alper Derviş Dr. Mehmet Alkan Dr. Süleyman Köken Dr. Musa Burak Çatalkaya Dr. Özgür Turan
Dersin Verilişi : ÖRGÜN

  • 1 Dudak ve damak yarıklarını tanımlar ve cerrahi tedavi yöntemlerini tanımlayabilir.
  • 2 Maksillofasiyal yaralanması olan hastalarda fizik muayene bulgularını, cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemlerini tanımlar.
  • 3 El ve üst ekstremitenin fizik muayenesini yapar. El yaralanmalarına yaklaşımı açıklayabilir.
  • 4 Plastik cerrahinin ilgilendiği hasta grubunu tanımlar ve estetik şikayetlerle başvuran hastayı değerlendirir
  • 5 Deri kanserlerini tanımlar ve hastayı yönlendirebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
45.Hafta *Cerrahi sütür atma teknikleri
*Malign deri tümörleri
*Estetik cerrahi
*El muayenesi
*Plastik cerrahiye giriş
*Konjenital baş-boyun anomalileri
46.Hafta *Benign Deri Tümörleri
*Estetik cerrahi
*Plastik cerrahiye giriş
*Greftler ve Flepler
*Konjenital baş-boyun anomalileri
*Maksillofasiyal travmalı hastada muayene

  • 1 Uygulama / Pratik : 10,000
  • 2 Final : 70,000
  • 3 Derse Katılım : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 4,00 4,00
Uygulama / Pratik 80 1,00 80,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 4 1,00 4,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00