Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP.SC.535 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi edinmesi, enfeksiyon hastalıkları hakkında güncel bilgileri edinmesi, merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişi konusunda bilgi sahibi olması, laboratuvar uygulamaları konusunda pratiklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde yapılan günlük hasta vizitleri, Poliklinik çalışmasına katılım, literatür saatlerine katılım, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nin ziyareti, Çeşitli klinik örneklerin mikroskobik incelemeleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th Edition. John E. Bennett. 2015<br />2. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 1-2 Cilt. Prof. Dr. Ayşe WILLKE TOPÇU. 2008<br />3. Enfeksiyon Hastalıkları. Prof. Dr. Halil Kurt.2013<br />4. Hastane İnfeksiyonları. Prof. Dr. Ayşe YÜCE. 2009<br />5. Zoonozlar Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY.2009<br />6. Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler. Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU. 2008<br />7. Genital ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Prof. Dr. Dilek ARMAN. 2011<br />8. Aşılama ve Profilaksi El Kitabı. Prof. Dr. Gaye USLUER. 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Hasta vizitleri, Poliklinik çalışmaları, Laboratuvar uygulamaları, Olgu sunumları, Güncel literatür değerlendirmeleri, Ünite ziyaretleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ....
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Salih Atakan Nemli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL Öğr. Üyesi Dr. Salih Atakan NEMLİ
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 Enfeksiyon Hastalıkları tarafından yatarak veya ayaktan takip edilen hastalara yaklaşım becerisi kazanmalı
  • 2 Enfeksiyon hastalıkları konusunda güncel bilgileri edinmeli
  • 3 Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan mikroskobik yöntemler hakkında bilgi, beceri sahibi olmalı
  • 4 Sterilizasyon ünitesinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
45.Hafta *Hasta viziti
*Poliklinik çalışması
*Periferik Yayma Değerlendirilmesi
*Olgu sunumu
*Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
*Literatür saati
*Gaitanın Mikroskobik İncelemesi
*Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi
46.Hafta *Boyalı Mikroskobik İnceleme
*Hasta viziti
*Poliklinik Çalışması
*Litratür saati
*Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Ziyareti

  • 2 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 1 1,00 1,00
Uygulama / Pratik 44 1,00 44,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 20 1,00 20,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 25 1,00 25,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00