Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP.SC.530 KALP DAMAR CERRAHİSİ 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Kalp ve damar cerrahisi klinik işleyişi hakkında bilgi vermek
2. Poliklinik-servis-ameliyathane-yoğunbakım rotasyonları ile ön tanı, ayrıcı tanı, kesin tanı, tedavi ve takip sürecinde hastaya bütüncül yaklaşmayı öğretmek
3. Kardiyovasküler hastalıkları tanıtmak ve kardiyovasküler muayeneyi öğretmek
4. Acil durumlarda kardiyovasküler hastalıklar açısından ön tanı koyma ve birinci basamak tedavi hizmeti sunma becerisini kazandırmak
5. Acil kardiyovasküler hastalıkların ilk müdahalelerini yapabilme becerisini kazandırmak
6. Acil kardiyovasküler hastalıklarda kısa sürede cerrahi girişim yapılan merkeze nakline karar verebilme ve bunu sağlama becerisi kazandırmak
7. Başlıca kardiyovasküler tetkiklerin(elektrokardiyogram, ekokardiyografi, koroner-periferik anjiyografi, BT-MR anjiyografi vs.) kullanım alanları, kontraendikasyonları, tetkik sonuçlarını yorumlayabilmenin temel prensiplerini öğretmek
Dersin İçeriği : 1. Kalp ve damar cerrahisinin tarihi, klinik işleyişi, kalp yetmezliğinde kalp nakli ve ileri tedavi yöntemleri, kalp ve damar cerrahisinde hibrid girişimler ve genel kardiyovasküler cerrahi prosedürler 2. Kardiyak travma hastasını tanıma, travma şekline ve şiddetine göre hastayı hızlı değerlendirme ve ilk müdahale 3. Kalp ve damar cerrahisi yoğunbakımda hasta takibine genel yaklaşım 4. Aortik acillerde hastayı hızlı değerlendirme ve takibi doğru yönetme 5. Kalp tümörleri ve perikarditlerin semptomları, muayene bulguları ve ön tanı olarak değerlendirilmesi 6. Karotis arter hastalıklarının semptomları, görüntüleme tetkikleri ve cerrahi tedavisi 7. Kardiyovasküler muayene yöntemleri, tanısal amaçlı özel testler ve hastaya hedefe yönelik bütüncül yaklaşım 8. Periferik vasküler travma hastasını tanıma, hızlı değerlendirme ve ilk müdahale 9. Periferik arter hastalıklarında muayene ve anmanez eşliğinde tanı, ileri tetkik ve tedavi yöntemleri 10. Akut arter tıkanıklıklarında muayene bulguları, erken tanı, ilk müdahale ve tedavi yöntemleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kalp ve Damar Cerrahisi-Editör: Prof.Dr.Enver DURAN, 2004 Çapa Tıp Kitapevi Kalp ve Damar Cerrahisi-Editör: Prof.Dr.Mustafa PAÇ, 2004 MN Medikal Cardiac Surgery-Editör: Kirklin, John W. And Barratt-Boyes 2013 Elsevier
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kardiyovasküler sistem muayenesi yapabilme 2. Hasta dosyası hazırlayabilme 3. Hasta epikrizi hazırlayabilme 4. Solunum sistemi muayenesi yapabilme 5. Airway uygulayabilme 6. Kalp ve damar hastalıklarına yönelik öykü alabilme 7. EKG çekebilme ve yorumlayabilme 8. Defibrilasyon uygulayabilme 9. Kan basıncı ölçümü yapabilme 10. Yüzeyel sütür atabilme ve alabilme 11. Yara-yanık bakımı yapabilme 12. Kan gazı yorumlayabilme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yeşilkaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Orhan Gökalp Dr.Öğr.Üyesi Hasan İner
Dersin Verilişi : ÖRGÜN

 • 1 1. Kardiyovasküler hastalıklar temelinde anamnez alma, yorumlama bilgi ve yeteneklerini geliştirme
 • 2 2. Anamnez doğrultusunda genel ve tanıya yönelik kardiyovasküler muayene yapabilme
 • 3 3. Vasküler hastalıklarda tanısal amaçlı kullanılan özel testleri yapabilme, tanı koyabilme ve ilk tedavisini düzenleyebilme
 • 4 5. Arteryel/venöz vasküler hastalıklardan şüphelenip ön tanı koyabilme, ilk tedavisini düzenleyip ileri tetkik ve tedavi amacıyla yönlendirebilme
 • 5 4. Kardiyovasküler operasyon geçirmiş hastanın yara yerini değerlendirebilme, postoperatif takip ve tedavisini düzenleyebilme
 • 6 6. Büyük damar acillerini tanıyabilme ve gerekli acil müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla yönlendirebilme
 • 7 7. Kardiyak travma hastasını tanıyabilme ve gerekli acil müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla yönlendirebilme
 • 8 8. Kalp tümörleri ve perikard hastalıklarının muayene bulgularını ve semptomlarını öğrenme, ön tanı olarak değerlendirme ve ileri tetkik ve tedavi amacıyla yönlendirebilme
 • 9 9. Karotis arter hastalıklarının muayene bulguları ve semptomlarını öğrenme, anamnez ile birlikte değerlendirip ileri tetkik ve tedavi amacıyla yönlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
31.Hafta *KALP ANATOMİSİ
32.Hafta *KALP ANATOMİSİ

 • 2 Derse Katılım : 60,000
 • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü