Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BA306 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ GELİŞTİRME 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin girişimcilik hakkındaki temel kavramları, başarılı girişimcilerin özelliklerini, girişimcilik sürecini öğrenmeleri ve bu bilgileri özellikle piyasada uygulamaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Temel kavramlar, girişimcilerin özellikleri, girişimciliğin önemi, girişimcilik süreci: bir girişimci olmaya karar verme, başarılı iş fikirleri geliştirme, bir fikirden girişimci bir firmaya doğru harekete geçme, girişimci bir firmayı yönetme ve geliştirme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bruce R. Barringer ve R. Duane Ireland, “Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures”, 4. Baskı, Pearson. William M. Pride, “Foundations of Business”, 3. Baskı, Mason, OH: Cengage. Louis E. Boone ve David L. Kurtz, “Contemporary Business”, Ondördüncü Baskı, John Wiley.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, sınıf tartışmaları ve sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Evrim Mayatürk Akyol
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Girişimcilik alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenebilme
  • 2 Girişimcilik bağlamında karşılaşılan problemleri analiz edebilme
  • 3 Girişimcilik hususundaki problemlerle ilgili çözümler sunabilme
  • 4 Girişimcilik hakkındaki bilgileri; işletmeciliğin yönetim, finans ve pazarlama gibi farklı fonksiyonları ile bütünleştirebilme
  • 5 Girişimcilik konusundaki teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı: Dersin; amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, haftalık konuları ve değerlendirme kriterleri bağlamında açıklanması
2.Hafta *GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ a) Girişimcilik nedir? b) Başarılı girişimcilerin özellikleri c) Girişimciliğin önemi
3.Hafta *BİLİMSEL BİR MAKALENİN OKUNMASI VE ÖZETLENMESİ Gartner, William B. (1985). “A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation”, Academy of Management Review, 10(4), 696-706.
4.Hafta *a) Örnek Olaylar (1-RunKeeper ve 2-Aquaflow Bionomic Corporation) b) Kısa Bir Film (Başarılı Bir Girişimci Hakkında)
5.Hafta *GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ (1- Başarılı iş fikirlerinin geliştirilmesi) Fırsatların yakalanması ve fikirlerin geliştirilmesi
6.Hafta *a) Örnek Olaylar (1-ScriptPad ve 2-Creative Conversion Factory) b) Seminer (Patentler Hakkında)
7.Hafta *GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ (1- Başarılı iş fikirlerinin geliştirilmesi) Bir iş planının yazılması
8.Hafta *VİZE SINAVI
9.Hafta *BİLİMSEL BİR MAKALENİN OKUNMASI VE ÖZETLENMESİ Matlay, Harry (2005). “Researching Entrepreneurship and Education, Education + Training, 47(8/9), 665-677.
10.Hafta *GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ (2- Bir fikirden girişimci bir firmaya geçiş) Yönetim Planı a) Yeni Bir Girişim Takımının Oluşturulması b) Liderlik
11.Hafta *GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ (3- Girişimci Bir Firmanın Yönetilmesi ve Geliştirilmesi) Pazarlama Planı a) Hedef pazar seçimi ve bir konum oluşturma b) Yeni girişimlere yönelik pazarlamanın 4P'si
12.Hafta *a) Örnek Olaylar (1-Kazoo Toys ve 2-d.light) b) Bir İş Planı Örneğinin İncelenmesi
13.Hafta *BİLİMSEL BİR MAKALENİN OKUNMASI VE ÖZETLENMESİ Bruton, Garry D.; Ahlstrom, David ve Obloj, Krzysztof (2008). “Entrepreneurship in Emerging Economies: Where Are We Today and Where Should the Research Go in the Future”, Entrepreneurship and Practice, January, 1-14.
14.Hafta *GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ HAKKINDA BİR TARTIŞMA Öğrenci grupları, ekonomik ve sosyal koşullar bağlamında girişimciliğin önemi ile ilgili tartışacaklardır.
15.Hafta *GENEL TEKRAR

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00